Duże zmiany w polskim zarządzie MediaMarkt. Na czele stanie nowa prezeska

Duże zmiany w polskim zarządzie MediaMarkt. Na czele stanie nowa prezeska

Po niemal dwóch latach na czele MediaMarktSaturn Polska / MediaMarkt Polska, Andrzej Jackiewicz opuszcza struktury firmy. Jego miejsce wraz z początkiem września 2023 roku zajęła Snjezana Bandner, która jest związana z Grupą MediaMarktSaturn od 17 lat.

Snjezana Bandner nową prezeską MediaMarkt Polska

Nowa prezeska polskiego oddziału MediaMarkt przez ostatnie miesiące pełniła w MediaMarktSaturn Polska funkcję Dyrektora Handlowego (Managing Director Commercial / CCO), wcześniej zajmowała stanowisko Chief of Staff w MediaMarktSaturn Retail Group. Jest ekspertem w obszarze zakupów, zarządzania asortymentem i strategii biznesowej.

Snjezana Bandner przepracowała już w strukturach Grupy MediaMarktSaturn w sumie ponad 17 lat. Przez ten czas zdobywała doświadczenie w handlu na rynkach międzynarodowych. 

Kolejna ważna zmiana w zarządzie MediaMarkt Polska

Awans Snjezany na stanowisko prezeski nie jest jedyną zmianą ogłoszoną przez polski oddział. Kolejnym ważnym nabytkiem w zarządzie MediaMarktSaturn Polska jest Maciej Melnik, który objął stanowisko dyrektora zarządzającego ds. handlowych (Managing Director Commercial).

Maciej Melnik ma wieloletnie doświadczenie w handlu detalicznym, zdobywane zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Przez wiele lat pracował w Grupie Tesco, gdzie zajmował międzynarodowe stanowiska zarządcze, a w polskim oddziale sieci pełnił funkcje dyrektora zarządzającego i członka zarządu. Ostatnio pracował jako dyrektor ds. strategii i transformacji dóbr szybko zbywalnych w Grupie Pepco. Jest specjalistą w zakresie handlu, marketingu, zarządzania strategią biznesową i procesami transformacyjnymi.

Obecny skład zarządu MediaMarktSaturn Polska obejmuje również Marcina Walendowskiego, który pełni funkcję dyrektora zarządzającego ds. finansów (CFO), oraz Daniela Mikołajczyka, dyrektora zarządzającego ds. operacyjnych (COO).


foto: Snjezana Bandner, nowa prezeska MediaMarkt Polska (mat. prasowe)

Reklama