System kaucyjny z podpisem Prezydenta. Producenci nawiązują grupę inicjatywną

System kaucyjny z podpisem Prezydenta. Producenci nawiązują grupę inicjatywną

W czwartek 31 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, mimo głosów z branży dotyczących nierealnego terminu wdrożenia, system kaucyjny zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2025 roku. 

Oznacza to, że od tego momentu w Polsce zacznie obowiązywać obowiązek zbiórki opakowań plastikowych, puszek metalowych i szklanych butelek po napojach, wodach, napojach mlecznych, sokach, nektarach i piwie w ramach systemu kaucyjnego. W związku z tym firmy z branży napojów bezalkoholowych i piwnej utworzyły grupę inicjatywną.

Branża jednoczy się w obliczu systemu kaucyjnego

System kaucyjny jest narzędziem, które ma umożliwić firmom osiągnięcie celów związanych z poziomem zbiórki opakowań oraz dostępem do surowców wtórnych (recyklatu). Zgodnie z unijną dyrektywą Single Use Plastic, każda nowa butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25% recyklatu już w roku 2025. Wdrożenie tego systemu to zadanie, które spoczywa na firmach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach objętych tym systemem.

Przedstawiciele branży zauważają przy tym jednak, że cały ciężar utworzenia i utrzymania systemu kaucyjnego spoczywa na firmach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach objętych tym systemem. W tym celu firmy takie jak Carlsberg Polska, Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull oraz Żywiec Zdrój podpisały list intencyjny o współpracy przy utworzeniu podmiotu reprezentującego (operatora) niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce.

System ma być ekologiczny i ekonomicznie opłacalny

Warto podkreślić, że sygnatariusze listu są otwarci na współpracę ze wszystkimi firmami zainteresowanymi utworzeniem efektywnego, ekologicznego i ekonomicznie opłacalnego systemu kaucyjnego w Polsce. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz ZPPP Browary Polskie wspierają te działania zarówno organizacyjnie, jak i komunikacyjnie.

Obecna wersja ustawy, która została przedstawiona z około dwuletnim opóźnienieniem oraz związany z tym krótki okres czasu na uruchomienie systemu kaucyjnego stawiają polską branżę napojową przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej.

Przed producentami wiele wyzwań

"Nie uwzględniono wielu kluczowych rozwiązań, które pomogłyby w utworzeniu efektywnego i racjonalnego ekonomicznie systemu kaucyjnego. Przedsiębiorcom grożą miliardowe kary, zaś cały rynek czeka chaos spowodowany obecnością wielu operatorów"  – deklarują Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ ZP i Bartłomiej Morzycki – dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie.

Jak dodają przedstawiciele organizacji, są to tylko niektóre z wyzwań, z którymi będą musieli zmierzyć się producenci. Mimo tego związki pracodawców deklarują pełne wsparcie dla firm z branży napojowej w szybkim utworzeniu silnego podmiotu reprezentującego ich interesy.


foto: stockadobe(Mazur Travel)