Ustawa kaucyjna znowu w Sejmie. Specjalne posiedzenie Izby jeszcze w tym miesiącu

Ustawa kaucyjna znowu w Sejmie. Specjalne posiedzenie Izby jeszcze w tym miesiącu

Projekt ustawy wprowadzającej system kaucyjny ponownie wraca do Sejmu. Specjalne posiedzenie Izby odbędzie się 16 i 17 sierpnia br. Podczas niego posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska o uchwale Senatu w sprawie projektu ustawy.

Ustawa wprowadzająca system kaucyjny znowu

Projekt ustawy o systemie kaucyjnym, a właściwie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, wpłynął do Sejmu w połowie czerwca 2023 roku. Na przestrzeni nieco ponad tygodniach projekt przeszedł przez trzy czytania w Sejmie oraz trafił do Senatu. Tam wprowadzono kilka poprawek.

Zgodnie z najnowszym harmonogramem obrad, projekt ustawy o systemie kaucyjny już w drugiej połowie sierpnia ponownie trafi do Sejmu. Specjalne posiedzenie, podczas którego posłowie wysłuchają stanowiska Senatu, odbędzie się w dniach 16-17 sierpnia br.

Poprawki Senatu do ustawy kaucyjnej

Podczas lipcowego posiedzenia Senat zdecydował się wprowadzić poprawki do ustawy, które wcześniej były lekceważone podczas prac nad ustawą na poziomie Sejmu i Komisji. Dokładnie mowa o pięciu zmianach, które realizowały większość postulatów zgłaszanych przez branżę napojową.

Zgodnie ze stanowiskiem Senatu, system kaucyjny miałby rozpocząć swoje pełne działanie dopiero w 2025 roku, dając tym samym przedsiębiorcom wystarczającą ilość na przystosowanie się do nowych regulacji. Co więcej, przez kolejny rok, do 31 grudnia 2025 roku zbiórka opakowań będzie możliwa albo w ramach systemu kaucyjnego, albo samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Kolejnymi zmianami wprowadzonymi przez Senat jest zniesienie podatku VAT, którym pierwotnie miała być objęta kaucja oraz ujednolicenie limitów zbiórki opakowań z normami proponowanymi przez UE. W nowym projekcie poziom selektywnego zbierania butelek jednorazowym PET ma wynosi od 2025 do 2028 roku 77%, a od 2029 roku – 90%. W przypadku puszek metalowych miałoby to być 78% w 2029 roku, a w przypadku butelek szklanych – 75%.

Co dalej z ustawą kaucyjną?

Zgodnie z procesem legislacyjnym, stanowisko Senatu dotyczące ustawy wprowadzającej system kaucyjny zostanie teraz przedstawione posłom podczas specjalnego posiedzenia, które odbędzie się w dniach 16-17 sierpnia br. 

Aby odrzucić poprawki Senatu, wymagane jest osiągnięcie w wyniku głosowania bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Oznacza to, że 231 posłów musiałoby zagłosować przeciwko poprawkom Senatu.


Foto: Głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw 13 lipca 2023 r. (iTV sejm)

Reklama