Ustawa franczyzowa w Polsce. Sprawdzamy, co zakłada projekt ustawy

Ustawa franczyzowa w Polsce. Sprawdzamy, co zakłada projekt ustawy

System franczyzowy to powszechny model współpracy, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie sklepu pod szyldem grupy. Do tej pory współpraca ta była regulowana poprzez oddolny i dobrowolny "Kodeks dobrych praktyk". Teraz ma się to zmienić. Po wielu miesiącach bezczynności, rząd ponownie przystąpił do prac nad ustawą, która ma uporządkować relację pomiędzy franczyzobiorcami i franczyzodawcami. Projekt ustawy regulującej franczyzę pojawił się w Dzienniku Ustaw na koniec lipca 2023 roku. Sprawdzamy, co zawiera. 

Spis treści:

  1. Ustawa franczyzowa w Polsce coraz bliżej – proces legislacyjny
  2. Umowa franczyzy – podstawowe założenia
  3. Wszystkie informacje przed zawarciem umowy franczyzowej
  4. Wypowiedzenie umowy franczyzowej przez franczyzobiorcę
  5. Kiedy można wypowiedzieć umowę franczyzy ze skutkiem natychmiastowym?
  6. Wypowiedzenie umowy franczyzowej przez franczyzodawcę
  7. Umowa franczyzowa – okres wypowiedzenia
  8. Umowa franczyzowa – zakaz konkurencji

Ustawa franczyzowa w Polsce coraz bliżej

Resort sprawiedliwości po raz pierwszym przedstawił wstępne założenia tzw. ustawy franczyzowej we wrześniu 2022 roku. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł mówił wtedy o równości uczestników rynku franczyzowego i niepowodzeniu "samoregulacji branży".

Ustawa miała wprowadzać jasną definicję franczyzy, a także regulować stosunek między franczyzobiorcą i franczyzodawcą ze szczególnym uwzględnieniem interesów i praw tego pierwszego. Zapowiadało się bardzo ambitnie, jednak po tym głośnym wstępie projekt franczyzowy przeleżał przez kolejne siedem miesięcy. 

Zmieniło się to 26 lipca 2023 roku, kiedy aktualny projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Po pięciu dniach w Dzienniku Ustaw pojawił się długo wyczekiwany przez branżę projekt ustawy franczyzowej. Które rozwiązania się w nim znalazły? Co się zmieniło?

Umowa franczyzy 2023

Umowa franczyzy, zgodnie z zapisami w projekcie ustawy, stanowi zobowiązanie franczyzodawcy do udostępnienia franczyzobiorcy koncepcji lub techniki prowadzenia działalności gospodarczej, a także koniecznych rzeczy i praw za określonym wynagrodzeniem.

W ramach tej umowy, franczyzodawca przekazuje m.in. nazwę przedsiębiorstwa, znaki towarowe oraz patenty, umożliwiając franczyzobiorcy prowadzenie własnej działalności gospodarczej opartej na udostępnionych elementach.

Zaloguj się lub utwórz nowe konto.

Zaloguj się
Zarejestruj się
Reklama