Cukrowy gigant zmienia zapisy w umowach z rolnikami

Postanowienia w umowach zawiązanych pomiędzy jednym z największym producentów cukru w Polsce a rolnikami wzbudziły wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zgodnie z zawartymi w nich zapisami, rolnicy ci nie mogli kupować nasion buraków cukrowych od innych podmiotów niż Pfeifer & Langen. UOKiK upatrywał w tych praktykach nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Pfeifer & Langen przyznał rację UOKiK-owi?

Producent po usłyszeniu zastrzeżeń prezesa UOKiK "wykazał otwartość do zmiany praktyk" – przekazał Urząd. W efekcie Prezes Urzędu wydał decyzję, na mocy której spółka zobowiązana jest do umożliwienia rolnikom zakupu innych odmian nasion buraków cukrowych, które są dopuszczone do obrotu w Polsce i spełniają odpowiednie standardy jakości.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że ta zmiana praktyki Pfeifer & Langen to dobra wiadomość dla rolników hodujących buraki cukrowe. Dzięki tej decyzji, plantatorzy będą mieli szerszy wybór nasion, co pozwoli im dostosować uprawy do rodzaju gleby i lokalnych warunków pogodowych.

Nowe umowy z dostawcami

Zgodnie z nałożonym zobowiązaniem, Pfeifer & Langen wspólnie z dostawcami buraków cukrowych ustali listę odmian nasion, które rolnicy będą mogli zakupić nie tylko od spółki, ale także od innych producentów lub profesjonalnych dystrybutorów materiału siewnego.

Oprócz tego, rolnicy będą mogli nabywać nasiona spoza tej listy pod warunkiem, że zostaną one wcześniej zgłoszone Pfeifer & Langen i spełnią odpowiednie kryteria jakościowe.

Rolnicy, którzy zawarli umowy kontraktacyjne z Pfeifer & Langen po opublikowaniu listy odmian, będą mieli obowiązek złożyć oświadczenie o wyborze sposobu zakupu nasion w terminie co najmniej 30 dni od daty publikacji.

Przedsiębiorca ma czas do końca 2023 roku na realizację zobowiązania.


Foto: https://www.pfeifer-langen.pl

 

Reklama