Spada spożycie alkoholu w Europie: Raport WHO potwierdza pozytywne trendy w Polsce

Spada spożycie alkoholu w Europie: Raport WHO potwierdza pozytywne trendy w Polsce

W świetle najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Polska, znajdująca się obecnie na 17. miejscu w rankingu konsumpcji alkoholu w Europie, przejawia pozytywne trendy społeczne. 

Jak pokazują raporty, dziś Polacy bardziej zwracają uwagę na jakość spożywanego alkoholu, eksperymentują z różnymi trunkami, dobierają je do konkretnych potraw i coraz częściej wybierają produkty z małych, lokalnych destylarni, które opierają swoją produkcję na tradycyjnych recepturach.

Trendy wskazują na zmianę

Począwszy od 2014 roku, kiedy to Polska znajdowała się na 9. miejscu w Europie pod względem konsumpcji alkoholu, obserwujemy znaczącą zmianę w kierunku umiarkowanego spożycia i większej świadomości społecznej. Zgodnie z rocznym raportem zdrowotnym WHO z 2021 roku, w latach 2000-2019 całkowite spożycie alkoholu na mieszkańca w Europie spadło o 2,5 litra, co stanowi spadek o 21%.

Jak zauważa Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, "Polacy spożywają chętniej niszowe do tej pory alkohole, takie jak: gin, rum czy whisky". Proces ten, nazywany "premiumizacją" branży alkoholowej, ma także odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu konsumentów regionalnymi alkoholami produkowanymi w niewielkich, lokalnych destylarniach.

Edukacja kluczem do świadomego spożycia

Zmiana modelu spożycia alkoholu w Polsce nie jest dziełem przypadku. Jest to efekt systematycznej pracy branży alkoholowej, instytucji publicznych i pozarządowych, które od lat prowadzą kampanie edukacyjne dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Najnowsza inicjatywa ogólnopolska, kampania "Zdaj test z odpowiedzialności" prowadzona przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ma za zadanie pogłębić świadomość Polaków na temat zagrożeń wynikających między innymi z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

O sukcesie tych działań świadczą badania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z 2020 roku, które wykazały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 19,2% badanych nie spożywało alkoholu. Przed rokiem 2008 całkowitą abstynencję deklarowało 16% Polaków.

Aleksandra Kossowska, CSR Manager w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, mówi: "Dążymy do zwiększenia świadomości społecznej na temat ekwiwalencji alkoholu, podkreślając, że wszystkie napoje zawierające alkohol wymagają odpowiedzialnego podejścia".

Wzrost świadomości, a nie restrykcje

Celem działań nie jest ograniczenie spożycia alkoholu poprzez nałożenie restrykcji, ale podniesienie świadomości o skutkach nadużywania alkoholu. Ta pozytywna strategia ma na celu promowanie zdrowych nawyków i świadomych decyzji. Przejawia się to w zmianie postaw społecznych, zwiększonym zainteresowaniu produktami spirytusowymi wyższej jakości i z lokalnych destylarni, a także ich umiarkowanym spożyciu.

Ta świadoma ewolucja w spożyciu alkoholu w Polsce pokazuje, że edukacja społeczeństwa na temat tak wrażliwego produktu, jakim jest alkohol,  jest kluczowa. Dzięki niej Polacy piją mniej, ale lepiej - zaznacza Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.


Foto: StockAdobe(Pormezz)

Reklama