Hochland opublikował Raport ESG. "Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za nasze działania"

Hochland opublikował Raport ESG. "Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za nasze działania"

Stosowanie opakowań nadających się do recyklingu, zwiększenie ilości zużywanej energii ze żródeł odnawialnych, dbanie o dobrostan zwierząt i dążenie do neutralności klimatycznej firmy – to jedynie część spośród działań w obszarze ESG, które podejmował w 2022 roku producent serów, Hochland Polska. Firma właśnie opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju, w którym podsumowuje realizacje celów w minionym roku.

Równowaga w trudnym otoczeniu

Rok 2022 był trudny dla przemysłu spożywczego. Rynek mleka dotknął bezprecedensowy wzrost cen, a zachowanie niezakłóconych łańcuchów dostaw stanowiło ogromne wyzwanie.

Pomimo nieprzewidywalnej sytuacji polityczno-gospodarczej, Hochland Polska obronił pozycję lidera w kategorii serów. Podejmowane przez firmę decyzje, wdrażane innowacje i rozpoczynane inwestycje wpisywały się w strategię polegającą na znalezieniu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, poprawą jakości życia oraz dbałością o środowisko. 

O nich wszystkich można przeczytać w opublikowanym właśnie Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Hochland Polska 2022.

Odpowiedzialność za działania

Joanna Kamińska, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w Hochland Polska, przyznała, że Hochland Polska ma pełną świadomość tego, że jako producent serów wywiera istotny wpływ na otoczenie społeczne oraz środowisko. 

Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Zdajemy sobie sprawę, że Zrównoważony Rozwój to w dzisiejszych realiach jedyna droga do osiągnięcia zamierzonych celów w sposób jednocześnie etyczny, odpowiedzialny społecznie i proekologiczny.

Joanna Kamińska, menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w Hochland Polska

Kamińska przyznała również, że firma jest dumna z powodu zrealizowanych w 2022 roku celów. 

Realizacja zakładnych celów

Jak czytamy w raporcie, w 2022 roku firma zrealizowała zakładane cele w zakresie zwiększenia zużycia energii odnawialnej, realizacji mapy zrównoważonych opakowań, podnoszenia świadomości dostawców mleka odnośnie dobrostanu zwierząt, aktywnego komunikowania działań z zakresu zrównoważonego, działań zgodnych z wartościami firmy, wspierania organizacji charytatywnych i lokalnych społeczności. 

Dodatkowo Hochland wyznaczył, które działania wymagają doskonalenia i zwiększonej uwagi w 2023 roku. Mowa m.in. o optymalizacji zużycia surowców naturalnych, realizacja określonych w harmonogramie prac mających na celu wyliczenie emicji CO2 z zakresu 3 czy też oceny projektów pod kątem wpływu na środowisko. 


Foto: Joanna Kamińska, Hochland Polska (mat. prasowe)

Reklama