Rząd przyjął projekt systemu kaucyjnego. Znamy szczegóły

Rząd przyjął projekt systemu kaucyjnego. Znamy szczegóły

Rząd podjął decyzję o przyjęciu projektu ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. Projekt został zaakceptowany podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów i trafi teraz do prac w Sejmie.

System kaucyjny w Polsce – w jakim kształcie?

Jacek Ozdoba, reprezentujący resort klimatu i środowiska, przekazał podstawowe założenia projektu. Co zakładają planowane rozwiązania?

Według przedstawionych założeń, zgodnie z projektem system kaucyjny będzie dotyczył:

  • butelek z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów,
  • butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra,
  • metalowych puszek o maksymalnej pojemności do 1,5 litra. 

Klienci będą mieli możliwość zwrotu tych opakowań do sklepu bez konieczności okazywania paragonu.

W ramach proponowanego systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek napoje w objętych kaucją opakowaniach będą zobowiązani umieścić informację o wysokości kaucji na samych opakowaniach. Sklepy, które wezmą udział w systemie, będą natomiast odpowiedzialne za zwrot pobranej kaucji przy zwrocie opakowań lub odpadów objętych kaucją.

Które sklepy wejdą do systemu?

Zgodnie z przedstawionymi przez Ozdobę informacjami, obowiązek uczestnictwa w systemie kaucyjnym będzie dotyczył sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw. Oznacza to, że te placówki będą musiały przyjmować objęte systemem opakowania i dokonywać zwrotu kaucji.

W przypadku mniejszych sklepów uczestnictwo w systemie będzie dobrowolne, ale i tak będą one zobowiązane do pobierania kaucji od sprzedawanych produktów objętych tym systemem.

System kaucyjny od 2025 roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, zgodnie z projektem przyjętym 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, system kaucyjny w Polsce ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, kaucja dla wszystkich opakowań objętych systemem, a więc jednorazowych butelek plastikowych, szklanych butelek wielokrotnego użytku oraz metalowych puszek, wyniesie 50 groszy za każde opakowanie.

System kaucyjny ma na celu zachęcenie konsumentów do odpowiedzialnego postępowania z opakowaniami oraz promowanie recyklingu jako środka przeciwdziałania problemowi zanieczyszczenia środowiska. 


Foto: StockAdobe(Aleksej)