64% specjalistów myśli o zmianie pracy ze względu na wyższe zarobki

64% specjalistów myśli o zmianie pracy ze względu na wyższe zarobki

Dla blisko 60% specjalistów wysokość wynagrodzenia pozostaje głównym powodem rozważania odejścia z firmy. Taka zmiana nie musi być jednoznaczna z przejściem do innej organizacji, oferującej lepsze warunki zatrudnienia. Może również oznaczać przebranżowienie i rozpoczęcie kariery w innym zawodzie - wynika z tegorocznego badania Hays Poland.

Na satysfakcję z życia zawodowego składa się wiele różnorodnych kwestii. Z jednej strony jest to poczucie sprawczości i docenienia, relacje z bezpośrednim menedżerem oraz członkami zespołu, możliwość rozwoju oraz – potocznie mówiąc – przekonanie, że lubi się to, co się robi.

Zarobki najważniejsze

Biorąc pod uwagę fakt, że praca to przede wszystkim źródło utrzymania i bezpieczeństwa finansowego, o satysfakcji w dużej mierze decydują jednak warunki zatrudnienia: zarobki, benefity pozapłacowe, rodzaj umowy i model pracy.

To właśnie te czynniki najczęściej odgrywają kluczową rolę w decyzjach zawodowych podejmowanych przez profesjonalistów.

Badanie Hays Poland przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2023 r. wśród blisko 1000 respondentów wskazuje, że 64% specjalistów deklaruje gotowość do przebranżowienia się, wyłącznie ze względu na lepsze perspektywy zarobkowe. Co więcej, 63% z nich byłoby w stanie podjąć taką decyzję na przestrzeni roku, a niemal co piąty – w perspektywie dwóch lat. 

Wielu pracowników odczuwa obecnie skutki inflacji i nierzadko podejmuje odważne działania. Jak zauważa Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland, z tegorocznych badań Hays wynika, że niewiele ponad połowa profesjonalistów odczuwa satysfakcję ze swojej obecnej pracy. 

Pracownik zadowolony z pracy to pracownik dobrze wynagradzany i doceniany, który może się rozwijać i tym samym stopniowo zwiększać swoje ambicje. Jeśli ma poczucie, że zarabia zbyt mało, a do tego wykonuje profesję, która nie daje dobrych perspektyw zawodowych, to może rozważać inne opcje. Nie dziwi zatem fakt, że wielu specjalistów wykazuje się otwartością nie tylko na zmianę miejsca zatrudnienia, ale również na podjęcie pracy w nowym zawodzie lub sektorze, które już na starcie zaoferują wyższe zarobki.

Agnieszka Kolenda

Na drugim miejscu stabilność zatrudnienia i relacje

Badania Hays Poland pokazują, że dla pracowników, zaraz po zarobkach, duże znaczenie w pracy mają stabilność zatrudnienia, relacje z przełożonym i zespołem, a także pakiet świadczeń pozapłacowych.

Z drugiej strony, zmieniając branżę, pracownicy mogą liczyć na zupełnie nowe doświadczenia i wyzwania zawodowe. Dla osób, które cenią sobie systematyczny rozwój, może stanowić to dodatkową motywację.

Najmniejsza grupa respondentów badania – zaledwie 15% – wyklucza perspektywę przebranżowienia wyłącznie ze względu na argument finansowy. Uważają bowiem, że w ich obecnej pracy są pewne kwestie, których nie chcą stracić, nawet na rzecz wyższych zarobków w innej branży.

Specjaliści najczęściej argumentują brak gotowości do takiej decyzji sympatią do aktualnego miejsca pracy (58%) oraz chęcią podążania zgodnie ze swoim planem kariery i licznymi możliwościami zawodowymi w obecnej branży (po 30% wskazań).

Prowadzi to do dwóch wniosków. Z jednej strony wiele osób nie byłoby w stanie zmienić zawodu ze względów finansowych, ponieważ lubi swoją pracę. To oznacza, że jest ona spójna z ich zainteresowaniami, pozwala na samorealizację i daje poczucie sensu – wykonywanych zadań, ale też ogólnego wpływu działalności firmy na świat, w którym żyjemy. 

Jeśli rodzaj pracy i wykonywane zadania są źródłem satysfakcji, to motywacja do zmiany ścieżki zawodowej jest znacznie mniejsza – nawet jeśli otrzymywane wynagrodzenie nie jest dla pracownika w pełni satysfakcjonujące. Jeśli ktoś prawdziwie realizuje się, pracując np. w dziale finansowo-księgowym, to może nie być otwarty na naukę programowania i rozwój kariery w tym kierunku. Szczególnie, gdy nie mieści się to w sferze jego zainteresowań

Agnieszka Kolenda z Hays Poland

Zrozumiałe jest także, że nie każdy specjalista ma przestrzeń do takiej zmiany, a czynników może być wiele. Decyzja o przebranżowieniu niewątpliwie wiąże się o z koniecznością podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowej wiedzy, a także poświęceniem czasu na rekrutacje, szkolenia i proces adaptacji oraz wdrożenia.

Nie dziwi zatem fakt, że 21% respondentów badania Hays nie zdecydowałoby się na przebranżowienie ze względu na zbyt duży stres, a 12% na brak czasu i/lub chęci na pozyskanie nowych kwalifikacji.

Warto również podkreślić, że przebranżowienie i rozpoczęcie kariery w nowym zawodzie – nawet bardzo dobrze opłacanym – na początku może wiązać się z de facto obniżeniem zarobków. Na to nie każdy może sobie pozwolić.  

Planując swoją ścieżkę kariery, specjaliści zdecydowanie są bardziej elastyczni niż jeszcze kilka lat temu. Szybciej reagują na zmiany zachodzące na rynku pracy oraz wykazują ogromną potrzebę nauki i rozwoju. 

Z uwagi na czynniki gospodarcze, dla niektórych zwiększenie możliwości zarobkowych może być obecnie bardzo silnym motywatorem do podjęcia decyzji o przebranżowieniu.


Fot.: Adobe Stock/NINENII

Reklama