Grupa Chorten powołuje nową spółkę. Chorten IT zajmie się rozwojem technologii

Grupa Chorten powołuje nową spółkę. Chorten IT zajmie się rozwojem technologii

Chorten IT to nowa spółka powołana w ramach struktur Grupy Chorten. Jej celem jest jeszcze szybszy rozwój technologiczny wszystkich podmiotów w grupie.

Zadaniem nowej spółki będzie wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych w firmie, rozwój aplikacji konsumenckiej, jak również stworzenie szeregu narzędzi do wygodnej i efektywnej współpracy między sklepami oraz kontrahentami.

Kto wejdzie w skład Chorten IT?

Prezesem spółki Chorten IT jest Krzysztof Pakuła, jednocześnie prezes zarządu Grupy Chorten. Funkcję wiceprezes sprawuje Sylwia Władyko, obecna wiceprezes i dyrektor generalny Grupy Chorten. Do zarządu, w randze wiceprezesa został powołany Krystian Pakuła, a Emil Ciepły będzie reprezentował spółkę jako członek zarządu. Obaj to dotychczasowi udziałowcy Grupy Chorten.

Krystian Pakuła wnosi do firmy swoje blisko 10-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu sprzedażą oraz marketingiem, zdobyte w trakcie pracy dla firm maklerskich operujących na zagranicznych rynkach finansowych. Swoją karierę rozpoczął w obszarze bankowości inwestycyjnej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zrealizował studia w całości w języku angielskim. Posiada dyplomy Masters in International Business oraz BA in Management.

Adaptację innowacji oraz stałe doskonalenie procesów i oferty postrzegamy jako solidne filary rozwoju firmy. W Grupie Chorten stawiamy na partnerskie i długofalowe relacje - myślę, że wzajemne wsparcie i wspólne cele pozwoliły nam tak szybko rozwinąć się na przestrzeni 13 lat.

Krystian Pakuła, wiceprezes Chorten IT

Emil Ciepły w nowej spółce wykorzysta swoje 8-letne doświadczenie w praktycznej współpracy z dostawcami, przede wszystkim dystrybutorami. Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku, inżynierem po kierunku elektronika i telekomunikacja na Politechnice Białostockiej, uzyskał także licencjat z filologii angielskiej na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Zależy nam na tym, by Grupa Chorten oferowała skuteczne narzędzia do wzmacniania konkurencyjności naszych sklepów partnerskich, zwiększania ich sprzedaży i lojalności konsumentów. Równie ważne są nowe rozwiązania, które chcemy zaoferować naszym dostawcom w całej Polsce.

Emil Ciepły, członek zarządu nowej spółki

Grupa Chorten, która działa na rynku FMCG od 2009 roku, ma obecnie ogólnopolski zasięg. O tym, że dynamicznie się rozwija i aktywnie reaguje na sytuację rynkową świadczy fakt, że Chorten IT to druga utworzona w tym roku spółka – córka.


Foto: Krystian Pakuła, wiceprezes Chorten IT (mat. prasowe)

Reklama