Sieć Dino rośnie w 19% tempie. Detalista niemal podwoił sprzedaż w 2022 roku

Sieć Dino rośnie w 19% tempie. Detalista niemal podwoił sprzedaż w 2022 roku

Dino pokazało wyniki finansowe za 2022 rok. W tym czasie sprzedaż we wszystkich sklepach była wyższa o 48,2% w porównaniu do 2021 roku, osiągając poziom 19,8 mld zł. Podczas 12 miesięcy sieć otworzyła 344 nowe sklepy bijąc tym samym ubiegłoroczny rekord o jedno otwarcie.

Na koniec 2022 roku Dino Polska posiadała 2156 sklepów, czyli o 19% więcej w porównaniu do 2021 roku. W tym czasie spółka zainwestowała w rozwój sieci 1,4 mld zł.

Rekordowy wzrost sprzedaży

2022 rok jest kolejnym, w którym Dino chwali się imponującymi wzrostami sprzedaży. W porównaniu do 2021 roku jej wartość wzrosła o 48,2%, do poziomu 19,8 mld zł (wobec 32% wzrostu w 2021 roku). W porównaniu do 2020 roku przychody spółki praktycznie się podwoiły. 

Sprzedaż like-for-like, po wyłączeniu placówek istniejących od mniej niż roku, wyniosła w 2022 roku 28,5%. To absolutny rekord w historii działalności sieci oraz mocny skok względem 2021 roku – kiedy wzrost sprzedaży LfL wyniósł 12,4% rok do roku.

Sprzedaż LfL Dino Polska na przestrzeni lat
Źródło: Dane Spółki, GUS

Na koniec 2022 roku spółka osiągnęła 44,6% wzrost EBITDA względem poprzedniego roku. Jednocześnie marża EBITDA rok do roku spadła o 0,2 pp. 

Liczba sklepów Dino w 2022 roku

Dino konsekwentnie realizuje strategię rozwoju organicznego sieci, a liczba otwarć nowych sklepów rośnie z każdym rokiem. W 2022 roku Dino otworzyło 344 nowe placówki, przekraczając tym samym ubiegłoroczny wynik o jedno otwarcie. 

Spółka koncentruje się na zagęszczeniu sklepów na terenach, gdzie sieć jest już obecna, a także stopniowe wchodzenie na nowe obszary. Na koniec 2022 roku sieć Dino liczyła 2156 sklepów.

Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki Dino Polska

W tym czasie powierzchnia sprzedaży wzrosła o 19,3% rok do roku, wobec 28,5% wzrostu w 2021 roku. 

Dino przeznaczy wszystkie zyski na rozwój sieci

Spółka skrupulatnie zwiększa także nakłady inwestycyjne. "W 2022 r. w rozwój zainwestowaliśmy 1,4 mld zł, a skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych Dino Polska za ostatnich 5 lat zwiększyła się do 5,4 mld zł" – mówi Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

W 2023 roku spółka zamierza w dalszym ciągu kontynuować organiczny wzrost liczby sklepów, który osiągnie kilkanaście procent. Jednocześnie Dino Polska liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w 2023 r. zamierzamy przeznaczyć na rozwój całość wypracowywanych zysków. Oczekujemy, że przełoży się to na wzrost ogólnej liczby sklepów Dino w tempie niskich kilkunastu procent. Ponadto, na podstawie trendów z początku roku i naszych działań w obszarze oferty produktowo-cenowej, liczymy, że drugi rok z rzędu będziemy w stanie zaraportować silny dwucyfrowy wzrost sprzedaży LfL. Równocześnie będziemy kontynuować atrakcyjną dla konsumentów politykę cenową sklepów Dino.

Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska

Inwestycje w fotowoltaikę

Dino Polska przeznacza rosnącą część swoich wydatków inwestycyjnych na minimalizację wpływu na środowisko naturalne, co jest wyraźnie widoczne na dachach 1700 sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne, których liczba wzrosła o 900 w porównaniu do końca 2021 roku. Ich łączna moc wynosi już 64 MW.

W 2023 roku firma planuje kontynuować inwestycje w tym obszarze, instalując panele zarówno na dachach sklepów, jak i na terenach centrów dystrybucyjnych.


Foto: Dino Polska