Alexandre Bompard pozostaje na czele Carrefour do 2026 roku

Alexandre Bompard pozostaje na czele Carrefour do 2026 roku

Carrefour przedłuża kadencję swojego dyrektora generalnego. Alexandre Bompard będzie pełnił tę funkcję przez kolejne trzy lata.

Nowy-stary prezes Carrefoura

Francuska sieć zdecydowała się na przedłużenie kadencji obecnego prezesa Alexandre'a Bomparda do momentu zgromadzenia akcjonariuszy w 2026 roku. Rada Dyrektorów podjęła tę decyzję na dwa miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, by dopasować kadencję prezesa do czasu trwania nowej strategii Carrefour do 2026 roku.

Rada Dyrektorów przeanalizowała główne wyzwania Grupy na najbliższe lata w świetle planu strategicznego "Carrefour 2026". Aby skutecznie sprostać wyzwaniom tego planu, zagwarantować trwałość wyników i zobowiązań Grupy, a także jakość jej zarządzania, Rada Dyrektorów, która odbyła dziś sesję wykonawczą, postanowiła, że kadencja Alexandre'a Bomparda powinna być odtąd dostosowana do roku 2026.

Stéphane Israël, Independent Lead Director

W ramach trzyletniego planu Grupa zakłada m.in. zwiększenie obrotów do ponad 1,7 mln euro oraz transformację procesów operacyjnych, której celem jest wygenerowanie 4 mld euro oszczędności. 

Jestem zaszczycony zaufaniem okazanym mi przez Radę Dyrektorów. Mogą oni liczyć na moją determinację w dążeniu do realizacji naszych ambicji w zakresie wyników ekonomicznych i finansowych, jak również naszych zobowiązań w zakresie CSR. Będę niezachwianie dążył do osiągnięcia wszystkich celów określonych w planie Carrefour 2026.

Alexandre Bompard

Kim jest CEO Carrefoura?

Alexandre Bompard pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego Carrefour od lipca 2017 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczynał we francuskim Generalnym Inspektoracie Finansów. Następnie został doradcą technicznym François Fillona, ​​ówczesnego ministra spraw społecznych, pracy i solidarności.

W latach 2004-2008 zajmował kilka stanowisk w Grupie Canal+. Następnie jako prezes i dyrektor generalny rozpoczął pracę w Europe 1 i Europe 1 Sport. W styczniu 2011 roku Alexandre Bompard dołączył do Grupy Fnac, gdzie pełnił analogiczną funkcję.

Jego przygoda w Carrefour rozpoczęła się natomiast w 2017 roku, kiedy objął stanowisko prezesa firmy. 


Foto: Alexandre Bompard (linkedin.com)

Reklama