Biedronka rozda pracownikom nagrody za 2022 rok. To najwyższy dodatek w historii

Biedronka rozda pracownikom nagrody za 2022 rok. To najwyższy dodatek w historii

W kwietniu Biedronka rozda swoim pracownikom coroczną Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santo. Nagrodą zostali objęci pracownicy sieci Biedronka zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich.

Rekordowa nagroda dla pracowników Biedronki

Tegoroczna nagroda specjalna jest wyższa aż o 950 zł brutto od zeszłorocznej i to najwyższa wartość w całej Grupie Jeronimo Martins w zakresie nagrody specjalnej przyznawanej pracownikom. W ubiegłym roku wynosiła ona 2800 zł brutto, natomiast w poprzednim 2021 r. – 2500 zł brutto. Nagroda Specjalna dla pracowników Biedronki za rok 2022 wyniesie natomiast 3750 zł brutto.

Biedronka chce być pracodawcą pierwszego wyboru. Docenianie wysiłku naszych pracowników i zespołów poprzez dodatkowe nagrody finansowe jest istotnym elementem naszej polityki płacowej. Cieszę się, że tegoroczna nagroda specjalna jest dużo wyższa niż w ubiegłym roku i solidnie odzwierciedla zeszłoroczne wyniki Biedronki.

Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu w sieci Biedronka

Nagroda Specjalna E.A. Soares dos Santo to nagroda za całokształt i kluczową rolę zespołów w osiągniętych w 2022 roku wynikach.

Kto dostanie Nagrodę Specjalną od Biedronki?

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli świadczenie pracy na rzecz sieci Biedronka na podstawie umowy o pracę nie później niż 01.04.2022 r. i byli zatrudnieni w dniu 01.04.2023 r.

Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2022 nie mogą przekroczyć 180 dni. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.


Foto: mat. prasowe