Inflacja w Polsce w lutym poszybowała w górę. Znamy najnowsze dane GUS

Inflacja w Polsce w lutym poszybowała w górę. Znamy najnowsze dane GUS

Inflacja w Polsce pozostaje na wysokim poziomie kolejny miesiąc z rzędu. GUS właśnie opublikował najnowszy odczyt inflacji w Polsce za luty 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 18,4% – podaje Urząd.

Inflacja jest jednym z najważniejszych wskaźników kondycji gospodarczej kraju. Każdego miesiąca Główny Urząd Statystyczny publikuje najnowszy odczyt inflacji w Polsce. Lutowe dane pokazują, że inflacja nadal rośnie. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% .

Inflacja w lutym 2023

Według najnowszego odczytu GUS, inflacja w Polsce w lutym wyniosła 18,4%. Oznacza to, że dynamika wzrostu cen wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem. 

Źródło danych: GUS

Nowy odczyt styczniowej inflacji 

Przypomnijmy, że inflacja w styczniu 2023 według wstępnego szacunku GUS wyniosła 17,2%. Po przeliczeniu wag koszyka GUS zaktualizował styczniową dynamikę wzrostu cen do poziomu 16,6% rok do roku, czyli do analogicznego poziomu, jaki wyniosła inflacja w grudniu 2022. W perspektywie miesiąc do miesiąca inflacja w styczniu 2023 wyniosła 2,5%.

Wzrost cen żywności 2023

Największy wzrost cen w Polsce w lutym 2023 dotknął produktów spożywczych. W tym czasie ceny żywności i napojów wzrosły o 24% w perspektywie rok do roku. Jak podaje GUS, w porównaniu do stycznia 2023 roku, wzrost ten wyniósł 1,8%.

Wzrost cen energii i paliw 2023

Kolejnymi istotnymi czynnikami wpływającymi na inflację w Polsce w lutym 2023 były wzrosty cen energii i paliwa. Ceny energii w Polsce wzrosły o 22,7% w porównaniu do lutego 2022 roku, natomiast paliwa podrożały o 23,7% względem analogicznego okresu w rok wcześniej. 

Prognozy ekonomistów o inflacji w 2023 roku

Ekonomiści ankietowani przez "Rzeczpospolitą" i "Parkiet" wskazywali, że w inflacja w Polsce w lutym br. wyniesie 18,7%, czyli znacznie wzrośnie w porównaniu do 17,2% w styczniu. Przewidywania okazały się bliskie rzeczywistości. 

Nowe wagi koszyka inflacyjnego

Duża niepewność dotycząca inflacji w Polsce w lutym 2023 roku wynikała przede wszystkim z rewizji składu wskaźnika cen konsumpcyjnych, którego GUS dokonuje każdego roku. Nowe wagi koszyka GUS pokazują, które czynniki odpowiadają za wysokość inflacji. 

W 2023 roku Urząd uaktualnił także wykaz towarów i usług, których ceny podlegają obserwacji. Lista jest tworzona w oparciu o m.in. zmiany zachowań konsumentów (w tym w zakresie dokonywania zakupów przez Internet), struktury sprzedaży detalicznej a także dostępności źródeł danych. 

W związku z postępującym zjawiskiem downsizingu, podczas przygotowywania tegorocznych zmian, GUS szczególną uwagę zwrócił na specyfikację towarów, jak np. gramaturę czy skład surowcowy. "Taka weryfikacja pozwala na uwzględnianie procesów związanych z tzw. >skimpflacją< lub >shrinkflation< czyli zjawiskiem, w wyniku którego na rynku obserwujemy zwiększoną częstotliwość zmian dotyczących wielkości opakowań, a także składu lub innych cech produktów ujmowanych w badaniu m.in. w kategoriach żywność i napoje" - wyjaśnia GUS.

Inflacja w Polsce

Wzrost inflacji w Polsce w 2023 roku zależy od wielu czynników, w tym od działań polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego, a także od sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.

Jednak najnowsze odczyty GUS wskazuje na to, że inflacja w Polsce może pozostać na stosunkowo wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach, choć jej tempo może zwalniać. To oznacza, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa będą musiały radzić sobie z wyższymi kosztami.


Foto: mat. redakcji

Reklama