Nastroje polskich konsumentów z poprawą. Rosną za to obawy dotyczące stabilności płac

Nastroje polskich konsumentów z poprawą. Rosną za to obawy dotyczące stabilności płac

​Polscy konsumenci bardziej optymistycznie niż przed miesiącem oceniają jakość swojego życia, mniej obawiają się przyszłych podwyżek cen i chętniej dokonują zakupów. Jednocześnie drastycznie, bo aż o 10 punktów, wzrosły obawy o stabilność płac. To główne wnioski, które płyną z marcowego badania Radar konsumencki, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.

Co miesiąc ARC Rynek i Opinia w ramach badania Radar konsumencki publikuje wiele miar określających nastroje konsumenckie. Wskaźniki te przedstawiają różnicę między odsetkiem niekorzystnych odpowiedzi a odsetkiem pozytywnych odpowiedzi w danej kwestii.

Wiosenny optymizm wśród konsumentów

Oceniając marcowe wyniki, zauważalny jest wzrost nastrojów konsumenckich, które w kilku obszarach są najlepsze w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli chodzi o sam wskaźnik optymizmu, wyniósł on w marcu br. 19 punktów, co oznacza wzrost o 3 punkty na przestrzeni miesiąca i jednocześnie najwyższy wynik w ciągu ostatniego półrocza.

Polska gospodarka nadal jest oceniana stosunkowo negatywnie, ale w tym przypadku wynik (minus 50 punktów) także jest najlepszym w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jak podaje ARC Rynek i Opinia, wyniki Radaru konsumenckiego pokazują, że Polacy mają zdecydowanie wyższą jakość życia (wzrost z minus 25 punktów do minus 16). 

Widać problemy z zarobkami

W marcu gwałtownie wzrosły natomiast obawy o stabilność płac (16 punktów wobec 26 punktów w poprzednim miesiącu i wobec 36 punktów pół roku wcześniej). Wzrosły także obawy o utratę pracy, choć jak zaznacza ARC Rynek i Opinia, zmiana jest niewielka (o 2 punkty z minus 45 punktów do minus 47 punktów).

Wyniki najnowszego pomiaru nastrojów konsumenckich pokazują, że następuje pewien rozdźwięk pomiędzy poprawiającymi się nastrojami konsumenckimi związanymi ze zwiększoną chęcią zakupu produktów i usług oraz ogólną oceną sytuacji ekonomicznej czy spadającymi oczekiwaniami inflacyjnymi, a z wzrastającymi obawami związanymi ze stabilnością realnych zarobków.

Dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia

Radar konsumencki to projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Próba z pomiaru lutowego, N=1019. Badanie jest realizowane metodą CAWI. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.


Foto: StockAdobe(Syda Productions)

Reklama