Rynek żywności w Polsce – analiza rynku

Choć obecnie przemysł spożywczy w Polsce boryka się ze skutkami inflacji i drastycznych podwyżek cen energii oraz gazu, w ostatnich latach rynek żywności rósł w siłę i rozwijał nowe obszary. Nie tylko poszerza się oferta produktów dostępnych w sklepach, ale staliśmy się również ważnym eksporterem w krajach UE. Co zmieniło się w ostatnich latach? Które gałęzie rozwijają się najprężniej i jak wypadamy na tle innych państw?

Charakterystyka rynku żywności w Polsce

Sektor spożywczy w Polsce jest jednym z najbardziej wpływowych i najistotniejszych działów gospodarki narodowej. Transformacja społeczno-gospodarcza w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz członkostwo w UE przyczyniły się do jego dynamicznego wzrostu. 

Jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przemysł spożywczy w Polsce opiera się głównie o produkty pochodzące z krajowego rolnictwa – w 2017 stanowiły one aż 63% udziału. Jeżeli chodzi o eksport – naszym głównym odbiorcą jest Unia Europejska, gdzie trafia aż 80% towarów. 

Do głównych segmentów rynku żywności w Polsce zaliczymy:

 • rynek zbóż,
 • rynek rzepaku,
 • rynek cukru,
 • rynek warzyw,
 • rynek owoców i przetworów,
 • rynek mleka i produktów mlecznych,
 • rynek czerwonego mięsa oraz drobiu.

Można dostrzec, że coraz prężniej rozwija się także rynek żywności funkcjonalnej w Polsce – czyli produktów ekologicznych. 

Szanse i zagrożenia dla przemysłu spożywczego

Choć sektor spożywczy w Polsce rośnie w siłę, wciąż jest wiele do zrobienia. Co będzie sprzyjać rozwojowi, a co może go wyhamować? Warto przyjrzeć się kluczowym szansom oraz zagrożeniom, przed którymi stoi rynek żywności w Polsce.

 • Szanse

Bez wątpienia bardzo ważnym motorem napędowym rozwoju przemysłu spożywczego i rolnego w Polsce nadal są środki finansowe z Unii Europejskiej, zwłaszcza z funduszy strukturalnych.

Nie bez znaczenia pozostaje także sukcesywna poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej na polskich wsiach. Jednak za dynamiczny, ale jednocześnie stabilny rozwój w ostatnich pięciu latach odpowiadają firmy z polskim kapitałem oraz eksport. 

 • Zagrożenia

Wśród głównych zagrożeń dla przemysłu spożywczego wymienić możemy przede wszystkim dewastację gleb i ich pogarszająca się jakość, zmiany klimatyczne oraz kolejne podwyżki cen energii i gazu. Rosnącym zagrożeniem jest także konkurencja w postaci rynków zagranicznych, zwłaszcza dużych sieci handlowych. 

Ile wynosi wartość rynku żywności w Polsce?

Jak podaje Research and Markets, w 2025 roku rynek żywności w Polsce może przekroczyć barierę 100 mld dolarów. Z kolei według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 roku wartość wszystkich produktów wytworzonych przez sektor spożywczy w Polsce wyniosła 393 mld zł. 

Wielkość rynku spożywczego w Polsce

Według danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polska jest obecnie 6. największym rynkiem w całej Europie. Potęgę rynku spożywczego najłatwiej ocenić po skali eksportu. W UE liderami są Niemcy, Niderlandy, Francja, Hiszpania oraz Włochy – w tym zestawieniu Polska pozostaje jednak istotnym graczem, zajmując 7. miejsce. Na świecie na podium plasują się USA, Brazylia, oraz Chiny. 

Polski rynek żywności ekologicznej

Rynek żywności ekologicznej w Polsce stał się mocno zauważalny. Jak podaje opracowany przez Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO i NielsenIQ raport "Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021", jego wartość szacuje się na 1,36 mld zł. Wzrost odnotowuje m.in. rynek żywności bezglutenowej w Polsce.

Trendy na rynku produkcji ekologicznej żywności

Polski rynek żywności ekologicznej posiada kilka wiodących produktów – jak podają specjaliści NielsenIQ są to produkty BIO dla dzieci, jogurty i napoje roślinne oraz soki, nektary i napoje.

Co ciekawe, rynek żywności wygodnej w Polsce swoich klientów znajduje głównie w Internecie, a nie w sklepach stacjonarnych

Analiza konkurencji przemysłu spożywczego

Kto konkuruje na rynku żywności w Polsce? Weźmy pod uwagę dwa aspekty, czyli konkurencję na rynku żywności w Polsce, oraz największych graczy w Polsce. 

 • Konkurencja na rynku żywności w Polsce

Przemysł spożywczy w Polsce wyróżnia się tradycją, produktami wysokiej jakości oraz konkurencyjnością pod względem kosztów produkcji. Konkurencyjność jest duża, bo według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w sektorze znajduje się ponad 1274 firm, zatrudniających więcej niż 49 osób.

 • Najwięksi gracze na rynku polskim

Sektor spożywczy w Polsce możemy podzielić na międzynarodowe koncerny, działające w naszym kraju od początku lat 90., oraz polskie marki. Do tych pierwszych zaliczymy takie firmy jak: Danone, Nestle (i należący do niej brand Winiary), czy Unilever.

Wśród rodzimych brandów do największych graczy zaliczymy między innymi Mlekovitę, Mlekpol, Piątnicę, Łowicz, Tarczyński, Indykpol oraz Polski Cukier.

Jakość żywności w Polsce

Odwołując się do danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu śmiało można powiedzieć, że polska żywność wyróżnia się wysoką jakością. Świadczy o tym coraz większy eksport – Polska słynie na rynkach zagranicznych ze znakomitych owoców, mięsa i produktów mleczarskich oraz pieczywa.

Jak zmieniał się rynek żywności w Polsce na przestrzeni lat?

W minionej dekadzie nastąpiło znaczące ożywienie rozwoju przemysłu żywności w Polsce. W 2016 roku średnioroczna wartość produkcji zaczęła przekraczać 5% w skali roku. Kolejne lata to już stabilna dynamika rozwojowa, która utrzymuje się, pomimo pandemii i kryzysu gospodarczego.

Porównanie rynku polskiego ze światowym rynkiem żywności

Sektor spożywczy w Polsce jest dla światowych rynków konkurencyjny, zwłaszcza w przypadku gruntów inwestycyjnych. Cały czas rośnie również eksport polskiej żywności – szczególnie przetworów mięsnych, oraz owoców i warzyw. Staliśmy się w tym obszarze partnerem dla Hiszpanii i Francji, ale także USA.

Co czeka polski segment żywności w przyszłości?

W obliczu niestabilności światowej gospodarki i kryzysu, jaki wywołały m.in. pandemia oraz wojna w Ukrainie, trudno o jednoznaczne prognozy. Na pewno rozwojowy będzie eksport żywności na rynki UE oraz do krajów poza Unią Europejską – głównie Stanów Zjednoczonych. W dynamicznym tempie rozrasta się także rynek zdrowej żywności w Polsce.

Podsumowanie

Przemysł spożywczy w Polsce to jedna z najważniejszych i najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki. Ostatnie lata to stabilny wzrost oraz coraz większy nacisk na eksport. W Unii Europejskiej jesteśmy pod tym względem na mocnej pozycji. Rynek żywności w Polsce to w większości produkty pochodzące z rodzimych gospodarstw rolnych. Główne obszary sektora spożywczego w Polsce to zboża, mleko, owoce i warzywa, czerwone mięso i drób.


Foto: StockAdobe(Syda Productions)

Reklama