Anna Kurnatowska: Wierzymy, że równość płci jest także fundamentem działań na rzecz klimatu

Anna Kurnatowska: Wierzymy, że równość płci jest także fundamentem działań na rzecz klimatu

Równość płci to nadal odległa przyszłość, a nierównowaga na rynku pracy to także problem dla... naszego środowiska. Dlaczego? Jak wyjaśnia Too Good To Go, firma wpływu społecznego zajmująca się zapobieganiem marnowania żywności, to właśnie kobiecy głos jest najczęściej zabierany w tym zakresie.

Zobowiązania Too Good To Go

Too Good To Go, firma wpływu społecznego zajmująca się zapobieganiem marnowania żywności, globalnie zobowiązała się do zwiększenia odsetka kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych z 38% do 50% do końca 2025 roku. W Polsce ten cel udało się osiągnąć przed wyznaczonym terminem, a najwyższe lokalne stanowisko piastuje Anna Kurnatowska, Country Director. Globalną CEO jest Mette Lykke, która wcześniej współtworzyła Endomondo.

W Too Good To Go wierzymy, że równość płci jest nie tylko gwarantem sukcesu ekonomicznego firmy, ale także fundamentem działań na rzecz klimatu. Tylko razem – na równych zasadach, z równymi prawami i równym wsparciem – możemy osiągnąć pozytywny wpływ na nasze środowisko. Właśnie dlatego jesteśmy zaangażowani w tworzenie zróżnicowanego, sprawiedliwego i inkluzywnego miejsca pracy, w którym każdy ma równe szanse.

Anna Kurnatowska, Country Director Too Good To Go w Polsce

Obecnie 53,3% pracowników Too Good To Go na całym świecie to kobiety. Płeć żeńska stanowi też 54,5% średniej i wyższej kadry kierowniczej.

Too Good To Go zrzesza użytkowników w działaniach na rzecz ograniczenia marnowania żywności, łącząc klientów z miejscami, w których zostało nadwyżkowe jedzenie. Aplikacja wystartowała w Danii w 2016 roku i od tamtej pory zyskała ponad 49,6 milionów użytkowników w 17 krajach.


Foto: Anna Kurnatowska, Country Director Too Good To Go w Polsce (mat. prasowe)

Reklama