Grupa AMBRA kupuje rumuńskiego producenta wina.

Grupa AMBRA chce wzmocnić pozycję rynkową swojej spółki na rynku win stołowych w Rumunii. W tym celu zawarto umowę warunkową, w rezultacie której Zarea, czyli rumuńska spółka Grupy, nabędzie 70% udziałów w spółkach produkujących wina w regionie Dealu Mare – Urlati. 

Rumunia odpowiadała za 18,2% przychodów Grupy AMBRA w pierwszym półroczu 2022/2023. W perspektywie rok do roku przychody netto na tym rynku wzrosły o 12,7 mln zł, co przekłada się na najwyższy skok spośród wszystkich rynków, na których obecna jest Grupa. Wzmocnić ten wynik może najnowsza transakcja spółki Zarea.

Nowa spółka w portfelu Grupy AMBRA

Transakcja, której stroną jest rumuńska spółka Grupy AMBRA, Zarea S.A., poskutkuje nabyciem 70% udziałów w spółkach produkujących wina w rumuńskim regionie Dealu Mare – Urlati, praw do znaków towarowych oraz pozostałych aktywów. Umowa czeka na zatwierdzenie przez rumuńskie organy antymonopolowe.

Najnowsze przejęcie ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej na rynku win stołowych w Rumunii. Według Grupy AMBRA, transakcja może przełożyć się na zwiększenie przychodów o ponad 6 mln euro. 

Będzie to jednocześnie kolejna już akwizycja w Rumunii. W roku 2019 Grupa AMBRA przejęła markę win stołowych SANGE DE TAUR stając się liczącym graczem na tym rynku.


Foto: StockAdobe(Africa Studio)

Reklama