Wyniki Grupy AMBRA: Mimo spadku ilościowej sprzedaży, rosną przychody i zyski

Wyniki Grupy AMBRA: Mimo spadku ilościowej sprzedaży, rosną przychody i zyski

Grupa AMBRA odnotowała wzrost przychodów i zysków ze sprzedaży, mimo spadku sprzedaży ilościowej. Właściciel takich marek jak Cin&Cin, Dorato czy Fresco w pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/2023 sprzedał o 2,4% mniej butelek wina, notując jednocześnie 12,7% wartościowy wzrost sprzedaży. 

Dobre wyniki finansowe Grupy AMBRA są przede wszystkim efektem wprowadzonych podwyżek cen. Producent osiągnął w tym czasie zysk netto na poziomie 48,8 mln zł, co oznacza 6,8% wzrost rok do roku.

Grupa AMBRA w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 Grupy rosła ponadprzeciętnie szybko – o 14,6% wartościowo. Sprzedaż na najważniejszym dla Grupy AMBRA rynku polskim zwiększyła się o 12,2%.

Na zagranicznych rynkach działalności Grupy jeszcze szybszy wzrost został osiągnięty w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 12,7% (w walucie lokalnej). Wzrost przychodów w Czechach i Słowacji wyniósł w tym okresie 5,4% (w walucie lokalnej).

Niższa rentowność biznesu

Grupa AMBRA, podobnie jak wielu innych graczy na polskim rynku, była zmuszona podnieść ceny swoich produktów w odpowiedzi na rosnące koszty surowców i produkcji. Prezes Robert Ogór zapowiadał "znaczące podwyżki cen" już w maju 2022 roku. Jak wyjaśniał wtedy, rosnące koszty zakupu stanowią wyzwanie dla rentowności działalności firmy.

Półroczne wyniki pokazują, że wprowadzone przez Grupę AMBRA podwyżki cen sprzedaży pokryły większą część rosnących kosztów. W efekcie marża zysku brutto spadła o 1,7 punktu procentowego.

Zakończony rok 2022 był dla naszej branży trudniejszy niż okres pandemii nie tylko pod kątem wyzwań rynkowych, ale przede wszystkim wzrastających kosztów produkcji, co przełożyło się na konieczność wprowadzania podwyżek cen. W tych warunkach potwierdziła się dobra kondycja i wysoka jakość naszych marek i zbudowany przez nas kapitał między produktem a konsumentami. Mamy ambitne plany rozwoju i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy AMBRA wyniósł w pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego 78,4 mln zł i był wyższy o 5,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost kosztów działalności spowodował natomiast obniżenie jego rentowności o 1,0 punkt procentowy.

Rosnący zysk netto, wyższe inwestycje i przepływy pieniężne

Zysk netto akcjonariuszy większościowych wzrósł w tym okresie do poziomu 48,8 mln zł, czyli o 6,8%. Szybszy wzrost zysku netto niż zysku operacyjnego wynikał z poprawy wyników spółek ze stuprocentowym udziałem AMBRA S.A.

Pomimo niepewności w łańcuchach dostaw udało się obniżyć dynamikę wzrostu zapasów w porównaniu do ubiegłego okresu, co pozytywnie wpłynęło na przepływy pieniężne, które były wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego o ponad 9,5 mln zł.

Pomimo pełnego wyzwań otoczenia ekonomicznego Grupa zwiększyła również inwestycje o 21,0% do poziomu 13,3 mln zł przeznaczając je głównie na poprawienie efektywności energetycznej oraz kosztowej produkcji.

Wyniki finansowe Grupy AMBRA za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023

Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży Piccolo i Robby Bubble

Największą dynamikę sprzedaży wynoszącą 20,1% miały napoje bezalkoholowe dla dzieci Piccolo i Robby Bubble. Powyżej dynamiki rynku rosła sprzedaż win musujących, szczególnie Dorato w Polsce i Zarea w Rumunii.

Nieco wolniej rosła sprzedaż win musujących Mucha Sekt w Czechach. Również bardzo dobre wyniki na tle lekko spadającego rynku miały główne marki win spokojnych – Winiarnia Zamojska, Fresco, Portada czy Cono Sur.


Foto: mat. prasowe

Reklama