Inflacja zmienia handel. Sklepy notują spadek liczby klientów. Rośnie za to ruch w placówkach

Inflacja zmienia handel. Sklepy notują spadek liczby klientów. Rośnie za to ruch w placówkach

Analiza 1,2 mln unikalnych klientów pokazała, w jaki sposób Polacy robią zakupy w dobie rosnących cen. Dane zebrane przez  Proxi.cloud pokazują spadek liczby klientów przy jednoczesnym wzroście ruchu w placówkach stacjonarnych. Który format zyskał, a który stracił najwięcej?

Rynek handlowy traci klientów. W 2022 roku liczba kupujących zmniejszyła o 8,3% względem 2021 roku. Jak jednak pokazują dane Proxi.cloud – nie przekłada się to jednak na ruch w placówkach stacjonarnych. Klienci częściej odwiedzają wybrane sklepy robiąc przy ich okazji mniejsze zakupy. Spada także lojalność kupujących wobec konkretnych marek. 

Hipermarkety odbudowują się po pandemii?

Cały rynek handlowy stracił rok do roku 8,3% kupujących. Największy format sklepów spożywczych, jakim są hipermarkety, jako jedyny zyskał na liczbie klientów – o 2%. Zdaniem dr Kłosiewicz-Góreckiej, wynika to przede wszystkim z punktu odniesienia, jakim jest niska liczba klientów w ubiegłym roku, a także rozszerzonej oferty marek własnych, atrakcyjnych cenowo dla klientów.

Jednocześnie ruch w hipermarketach zwiększył się o 10% rok do roku, czyli nieco poniżej średniej dla trzech największych formatów (hipermarketów, dyskontów, supermarketów), która wyniosła 11,2%. Zdaniem dr Jolanty Tkaczyk, szefowej Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, taka sytuacja może oznaczać, że mniejsza liczba klientów częściej odwiedza wybrane sklepy, robiąc skromniejsze zakupy.

W 2022 roku udział hipermarketów w rynku handlowych zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego względem 2021 roku.

Nieciekawa sytuacja supermarketów

Największy spadek liczby kupujący dotknął supermarketów. Według danych Proxi.cloud, format ten stracił w 2022 roku 17,7% klientów. Mimo tego, podobnie jak w przypadku hipermarketów i dyskontów, odnotował wzrost ruchu. Wyniósł on 6,4% plasując supermarkety na ostatnim miejscu podium. 

Dr Kłosiewicz-Górecka, powodu ogólnego spadku liczby klientów we wszystkich formatach upatruje w kilku czynnikach – przede wszystkim związanych z nastrojami konsumentów.

Zmalała siła nabywcza Polaków, przez co ograniczali oni wydatki. Z danych GUS dotyczących koniunktury konsumenckiej wynika, że konsumenci mają obawy co do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i możliwości dokonywania ważnych zakupów. Do tego boją się utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności. Niepewność sytuacji gospodarczej sprawia, że ostrożniej podchodzą do swoich wydatków.

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym (PIE).

Supermarkety są jednocześnie formatem sklepów, który stracił najwięcej, jeśli chodzi o udziały w rynku. W 2022 roku odnotowały stratę na poziomie 1,6 p.p.

Dyskonty wciąż liderem

Patrząc na poszczególne formaty, widać, że liderem są dyskonty. W tym formacie ruch wzrósł o 14,9% rok do roku. Nie uchroniło to jednak dyskontów przed spadkiem liczby kupujących, który wyniósł 8,1%. 

Jednocześnie dyskonty, jako jedyny analizowany format, zwiększyły swój udział w całym rynku o 1,7 p.p. "Te wyniki nie są zaskakujące, ponieważ dyskonty stanowią największą grupę pod względem liczby sklepów. Tego typu sieci stale powiększają bazę placówek. Co do zasady ich oferty są też postrzegane jako najtańsze na rynku" – mówi Miłosz Sojka z Proxi.cloud

Popularność dyskontów jako miejsca realizowania stacjonarnych zakupów codziennych jest niekwestionowana. Wygrywają poziomem cen, ofertą i lokalizacją blisko klienta. Dalsze spadki udziałów w rynku innych formatów są nieuchronne, choć np. hipermarkety starają się nadrabiać propozycją zakupów online. Natomiast supermarkety jako forma handlu detalicznego powoli się wyczerpują. Trudno im konkurować z dyskontami poszerzającymi swoją ofertę o produkty premium i hipermarketami oferującymi szerszy i głębszy asortyment.

Dr Jolanta Tkaczyk, szefowa Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego

Klienci mniej lojalni wobec sieci handlowych

Rosnący ruch w sklepach przy jednoczesnym spadku liczby kupujących jest wynikiem inflacji i podwyżek cen produktów. Jak komentuje dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, klienci poszukują korzystnych ofert artykułów codziennego zapotrzebowania i w związku z tym odwiedzają wiele punktów sprzedaży.

Klienci odwiedzają sklepy częściej i tracą przywiązanie do sieci, co w konsekwencji zwiększa tzw. współodwiedzalność sklepów. W trakcie pandemii urosła ona do rekordowych poziomów. W zeszłym roku widzieliśmy dalszy, choć nieznaczny, wzrost współdzielenia baz klientów przez sklepy.

Miłosz Sojka, ekspert z Proxi.cloud

Według analizy, tzw. współodwiedzalność sklepów w niektórych przypadkach sięga już ponad 90%. Oznacza to, że dochodzi do granicznego punktu i raczej powinna wyhamowywać. Jednak to wcale nie znaczy, że w przyszłości jeszcze się nie powiększy.

Nasze dane potwierdzają też, że część użytkowników przestaje odwiedzać dany format, wpływając tym samym na spadki poszczególnych sklepów lub nawet straty całego rynku. Dla sieci handlowych mogą to być niepokojące sygnały, skłaniające m.in. do pogłębionej analizy ofert handlowych.

Miłosz Sojka, ekspert z Proxi.cloud

Źródło: MondayNews 
Foto: StockAdobe(lado2016)

Reklama