Radar konsumencki: Rośnie optymizm wśród konsumentów. Nie ma jednak przełożenia na ich zakupy

Radar konsumencki: Rośnie optymizm wśród konsumentów. Nie ma jednak przełożenia na ich zakupy

Styczeń jest drugim miesiącem z rzędu, w którym nastroje konsumentów poprawiają się. Na przestrzeni miesiąca wskaźnik optymizmu podniósł się o 11 punktów procentowych – wynika z najnowszej edycji Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia.

Po listopadowym dołku, kiedy wskaźnik optymizmu zatrzymał się na ujemnej wartości (-17 pkt), grudzień i styczeń były miesiącami, w których nastroje konsumenckie poprawiły się – kolejno do poziomu 5 pkt w grudniu ub.r. i 16 pkt w styczniu 2023 roku. Powodów wzrastającego poziomu optymizmu może być kilka.

Nastroje konsumentów w styczniu 2023 roku

W ramach Radaru konsumenckiego ARC Rynek i Opinia, który realizowany jest raz w miesiącu, pokazywanych jest kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Styczniowa edycja Radaru pokazała poprawę w obrębie nastrojów konsumentów. Wskaźnik optymizmu wzrósł o 11 p.p. Analizując wyniki z ostatnich 4 miesięcy, tylko w listopadzie miał on wartość ujemną (-17 pkt), w styczniu nastąpiło mocniejsze odbicie po już lepszym od listopada grudniu.

Lepiej niż w ciągu ostatnich miesięcy konsumenci oceniają także jakość życia – poprawa o 5 p.p. Choć w tym aspekcie nadal przeważa pesymizm. Mimo poprawy respondenci w dalszym ciągu uważający, że teraz żyje im się trudniej niż rok wcześniej są w większości.

Zakupowe nastroje

Wskaźnik zakupów pokazuje, że Polacy nie planują na razie większej konsumpcji dóbr i usług. W tym przypadku na przestrzeni jednego miesiąca odnotowano spadek o 2 p.p., do poziomu -47 pkt. 

Jednocześnie maleje (o 5 p.p.) wskaźnik dotyczący wzrostu cen, co oznacza, że Polacy w tym zakresie robią się bardziej optymistyczni. 

Wskaźniki dotyczące stabilności zarobków oraz stabilności zatrudnienia pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z grudniem 2022 roku.

Gdzie szukać źródła optymizmu?

Dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia zaznacza, że wzrastający poziom optymizmu konsumenckiego może mieć kilka źródeł. Wymienia wśród nich po pierwsze nadal utrzymujący się efekt poświątecznego i noworocznego okresu. Z drugiej strony, jak zaznacza,  pozytywny wpływ na nastroje mogą mieć szeroko publikowane w mediach informacje nt. odblokowania środków na KPO.

Jeszcze innym czynnikiem budującym optymizm konsumentów mogą być informacje o przyhamowującej inflacji. Przypomnijmy, że grudniowa inflacja zatrzymała się na poziomie 16,6%. Był to drugi miesiąc, w którym odnotowano zwolnienie dynamiki wzrostu cen.

Warto jednak podkreślić, że ten wzrost optymizmu nie jest bardzo wysoki i jednocześnie nie przekłada się na wskaźnik związany z deklaracją zakupów. Wydaje się więc, że ciągle w społeczeństwie jest pewien poziom niepewności w stosunku do przyszłości, wzmocnione m.in. wciąż niepewną sytuacją na wschodzie czy nie do końca stabilną sytuacją makroekonomiczną. Dopiero, kiedy wskaźnik optymizmu konsumenckiego będzie wyższy w kolejnym pomiarze, będziemy mogli mówić o pozytywnej zmianie.

Dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia

Radar konsumencki to nowy projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pierwszy pomiar Radaru konsumenckiego został zrealizowany w październiku (N=1019), drugi w listopadzie (N=1020), trzeci w grudniu (N=1001), a ostatni w styczniu (N=1058). Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.


Foto: StockAdobe(Andrii)