Nastroje konsumentów zaliczyły poprawę na początku roku. Daleko jednak do optymizmu

Nastroje konsumentów zaliczyły poprawę na początku roku. Daleko jednak do optymizmu

Nastroje konsumentów zaliczyły poprawę na początku 2023 roku. Styczniowy odczyt GUS daje nadzieję, choć ogólne nastroje nadal pozostawiają wiele do życzenia. W dalszym ciągu zdecydowanie przeważa liczba konsumentów-pesymistów.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) obrazuje tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej Polaków. W styczniowym odczycie, wyniósł on -38,1, co jest wynikiem wyższym o 3,8 p.p. w porównaniu do grudnia ub.r. Nadal jednak jest to wynik ujemny. Oznacza to, że w dalszym ciągu wśród konsumentów przeważają osoby o nastawieniu pesymistycznym.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w styczniu 2023 roku

Styczeń był trzecim miesiącem z rzędu, w którym BWUK odnotował poprawę. Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największe wzrosty odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 5,1 p.p. i 4,2 p.p.).

Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 4,1 p.p. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 3,3 p.p. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz 2,3 p.p. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

BWUK w styczniu br. zatrzymał się na poziomie -38,1. Choć odnotowano poprawę w porównaniu do grudnia 2022 roku, w dalszym ciągu pozostaje na jednym z niższych poziomów. Przypomnijmy, że wskaźnik ten zaliczył w 2022 roku dołek na poziomie -45,5.

Oczekiwania polskich konsumentów na najbliższy rok (wskaźnik WWUK)

Wzrost odnotowano także w przypadku wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK), którey opisuje oczekiwania polskich konsumentów na najbliższe 12 miesięcy. W styczniu 2023 roku WWUK wyniósł -27,3, co oznacza wzrost o 3,1 p.p.

Podobnie jak w przypadku oceny dotyczącej ostatnich 12 miesięcy, także na wzrost wartości wskaźnika wyprzedzającego w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (+5,1 p.p.). Wzrost o 4,5 p.p. wystąpił także dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia. O 4,1 p.p. wzrósł także wskaźnik dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 1,4 p.p.).


Foto: StockAdobe(IrynaV)

 

 

Reklama