Zmiany w ZM Silesia. Obowiązki prezesa spółki pełni teraz Krzysztof Pniewski

Zmiany w ZM Silesia. Obowiązki prezesa spółki pełni teraz Krzysztof Pniewski

Krzysztof Pniewski zajął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych Zakładów Mięsnych Silesia w listopadzie ubiegłego roku. Firma właśnie poinformowała o jego awansie.

Krzysztof Pniewski prezesem zarządu ZM Silesia

Od 11 stycznia br. Krzysztof Pniewski pełni obowiązki prezesa zarządu ZM Silesia. Jak wyjaśnia spółka, zmiana wiąże się z koniecznością zwiększenia nacisku na usprawnienie procesów operacyjnych spółki

Tym samym pełni on obecnie funkcję dotychczasowego szefa spółki, Mariusza Rusina, który nadal pozostaje w jego składzie jako członek zarządu ds. produkcji.

Krzysztof Pniewski przez ponad ćwierć wieku zyskiwał doświadczenie jako dyrektor finansowy, biegły rewident, przedsiębiorca, doradca strategiczny oraz członek rad nadzorczych. W tym czasie pracował w niemal 100 wiodącymi prywatnymi i publicznymi firmami. Jak przyznaje, jego styl zarządzania koncentruje się na wyznaczaniu wizji, strategii i celów biznesowych na przyszłość z nastawieniem "klient przede wszystkim"" oraz motywowaniu ludzi do zaangażowania się w procesy zmian.

Skład zarządu ZM Silesia

W związku z noworocznymi zmianami, od 11 stycznia br. zarząd Zakładów Mięsnych Silesia pracuje w następującym składzie:

  • Krzysztof Pniewski – p.o. Prezes Zarządu
  • Marietta Stefaniak – Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
  • Mariusz Rusin – Członek Zarządu ds. Produkcji 

Foto: mat. prasowe