Już ponad 80% Polaków przegląda gazetki promocyjne. Nadchodzi zmiana trendu?

Już ponad 80% Polaków przegląda gazetki promocyjne. Nadchodzi zmiana trendu?

Wysokie ceny papieru, rosnąca świadomość konsumentów w zakresie ekologicznych postaw i reakcja retailerów na trendy. Wydawałoby się, że drukowane gazetki powinny odchodzić w zapomnienie... I tak jest, ale jeszcze nie w Polsce, gdzie sięga po nie ponad 80% konsumentów.

Eksperci komentujący te wyniki przekonują jednak, że trend sięgania po drukowane gazetki odwróci się. Powodami mają być wysokie ceny papieru i coraz większa świadomość dotycząca ekologicznych postaw. Widać to już na sąsiednich rynkach. 

Zachód rezygnuje z gazetek, co z Polską?

Kolejne sieci handlowe decydują się na wycofanie drukowanych gazetek. Mają być one zastępowane elektronicznymi odpowiednikami w aplikacjach takich jak WhatsApp czy też poprzez wysyłkę mailową. 

Francuska sieć sklepów Cora deklarowała zakończenie dystrybucji papierowych gazetek do 10 stycznia br. Niemiecki Rewe ma spełnić analogiczną obietnicę do 1 lipca 2023 roku, natomiast E.Leclerc – do września tego roku. Łącznie ruch ten pozwoli zaoszczędzić nawet 73 tys. ton papieru rocznie.

Polscy konsumenci zdają się być szczególnie mocno przywiązani do tego tradycyjnych gazetek. Z badania SW RESEARCH, przeprowadzonego dla Grupy BLIX, na próbie tysiąca konsumentów, wynika, że obecnie już 84,1% respondentów przegląda gazetki z promocjami przynajmniej raz w tygodniu. 59% shopperów sięga po papierowe materiały, dostępne w sklepach. Natomiast 38,6% wertuje tradycyjne publikacje, dystrybuowane do domów.

Nadchodzi zmiana?

Popularność drukowanych gazetek promocyjnych jest w Polsce wysoka. Jak jednak komentują eksperci, będzie się to zmieniało. Już ponad 42% Polaków pobiera elektroniczne wersje gazetek na smartfon lub tablet, niemal drugie tyle konsumentów sprawdza oferty promocyjne na komputerze.

Gazetki papierowe są eksponowane w sklepach, zazwyczaj na stojakach zaraz przy wejściach, a także przy kasach. Jednak badanie wykazało wysoki udział e-gazetek. Na uwagę zasługuje też fakt, że konsumenci chętniej przeglądają gazetki elektroniczne na smartfonie czy tablecie niż na komputerze.

Dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX

Zmiana zdaje się zbliżać. Jak prognozuje ekspert z Grupy BLIX, wskutek rosnących cen papieru i trendów ekologicznych – zmaleje dostęp do tradycyjnych wydań. Jego zdaniem, sieci w pierwszej kolejności zastąpią kosztowną dystrybucję do domów szerszym udostępnianiem e-gazetek, które będą spójnym przejście do e-commerców danych sieci.

Cyfrowe wersje będą lepiej przygotowywane pod specyfikę ekranów smartfonu oraz możliwych interaktywnych funkcjonalności, takich jak łatwe przechodzenie z produktu z gazetki do jego oferty w sklepie internetowym.

Dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX

Młodzi wolą digital, starsi sięgają po drukowane gazetki

Nieznacznie częściej mężczyźni niż kobiety przeglądają gazetkę papierową pobraną w sklepie. Robią to przede wszystkim osoby w wieku 50-59 lat, a także mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności. Przeważnie są to osoby z dochodem poniżej 1000 zł i z podstawowym wykształceniem.

Osoby starsze, mieszkające w mniejszych miejscowości i z niewielkimi dochodami są bardziej przyzwyczajone do przeglądania gazetek w formie papierowej. Może to mieć związek z regularnymi  wizytami w lokalnych sklepach i z brakiem potrzeby planowania zakupów, które w przypadku tych konsumentów są bardziej ograniczone oraz mniej zamierzone niż pozostałych grup.

Dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX

Z kolei kobiety częściej niż mężczyźni przeglądają gazetkę elektroniczną na smartfonie lub tablecie. Ponadto robią to głównie osoby w wieku 18-29 lat, z miast liczących przynajmniej 500 tys. mieszkańców, wolące nie mówić o poziomie swoich dochodów i z wyższym wykształceniem.

Nie jest zaskoczeniem to, że osoby młode, lepiej wykształcone i z większych ośrodków chętniej korzystają z elektronicznych wersji. Osoby te są bardziej otwarte na nowe technologie. Kobiety generalnie częściej niż mężczyźni poszukują okazji cenowych, zarówno realizując codzienne zakupy, jak i kupując obuwie, odzież czy kosmetyki. Zatem są powszechniejszymi użytkowniczkami e-wydań.

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, Polski Instytut Ekonomiczny

Gazetki promocyjne towarzyszą nam w drodze do domów, w komunikacji miejskiej

Popularność gazetek promocyjnych w Polsce jest imponująca. Przynajmniej raz w tygodniu przegląda je 84,1% konsumentów. Wśród nich 14,3% ankietowanych robi to codziennie, 44,9% – 2-3 razy w tygodniu, a 24,9% – raz w tygodniu. Zdaniem ekspertki z PIE, to pokazuje, że w warunkach wysokiej inflacji przeglądanie ich już stało się popularnym sposobem na poszukiwanie oszczędności. Obawy przed utratą dotychczasowego standardu życia intensywniej popychają Polaków do poszukiwania tańszych zamienników produktów oraz okazji zakupu towarów i usług po niższych cenach.

Kiedy Polacy przeglądają gazetki? Zdaniem dr Łuczaka, kontakt ten zachodzi na różnych etapach planowania zakupów. "Przed wizytą w placówce sprawdzają, które towary są objęte obniżkami. Z kolei w samym sklepie gazetka ułatwia im szybkie rozpoznanie promocji" – wyjaśnia. Jak dodaje, przeglądanie ofert towarzyszy wielu Polakom także w drodze do domu lub do pracy.

Z naszych obserwacji wynika też, że w komunikacji miejskiej, w drodze do pracy lub do domu, znaczna część shopperów zajmuje się właśnie przeglądaniem ofert sieci handlowych. W ten sposób Polacy chcą dobrze wykorzystać swój czas i przemyśleć często realizowane i regularne zakupy spożywcze.

Dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX

Źródło: MondayNews
Foto: StockAdobe(rh2010)

Reklama