Jeronimo Martins pokazało wyniki za 2022 rok. Sprzedaż Biedronki przekroczyła 80 mld zł

Jeronimo Martins pokazało wyniki za 2022 rok. Sprzedaż Biedronki przekroczyła 80 mld zł

Jeronimo Martins przedstawiło wstępny raport o sprzedaży w 2022 roku. W tym czasie Biedronka wygenerowała 17,58 mld euro sprzedaży netto, co przekłada się na 20,9% wzrost rok do roku. W walucie lokalnej wyniósł on 24,1%. 

Sprzedaż Jeronimo Martins przekroczyła barierę 25 mld euro

W 2022 roku Biedronka odpowiadała za blisko 70% sprzedaży całej grupy Jeronimo Martins, która wyniosła 25,4 mld euro. "Nie ignorując inflacji, z wielką satysfakcją odnotowuje, że Grupa przekroczyła kamień milowy w wysokości 25 miliardów euro sprzedaży w roku, w którym Jeronimo Martins obchodził 230-lecie działalności" - komentuje Pedro Soares Dos Santos, prezes Jeronimo Martins.

Wygenerowany podczas 12 miesięcy wynik oznacza wzrost sprzedaży całej Grupy na poziomie 21,5%. 

Wyniki finansowe Biedronki za 2022 rok

Biedronka w 2022 roku odnotowała sprzedaż na poziomie 17,58 mld euro. Przekłada się to na 20,9% wzrost rok do roku. Jednocześnie sprzedaż dyskontera w walucie lokalnej przekroczyła barierę 80 mld zł, co oznacza wzrost w tej walucie o 24,1% (LFL - 20,6%).

W samym tylko IV kwartale Biedronka odnotowała bliski 7 mld euro wynik, co w perspektywie rok do roku oznacza wzrost LFL na poziomie 23,4%, wobec 23,3% w III kwartale, 22,% w II kwartale i 12,2% w I kwartale roku.

Rok wojny i inflacji

Jak komentuje Pedro Soares Dos Santos, prezes Jeronimo Martins: "Rok 2022 pozostanie w naszej zbiorowej pamięci jako rok inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wynikającej z niej wojny, która pustoszy terytorium od prawie roku. Konflikt nasilił presję na łańcuchy dostaw i obserwowany od drugiej połowy 2021 roku trend wzrostowy cen".

CEO Grupy przyznał, że od końca 2021 roku każdy z szyldów skupiał się na wzmacnianiu konkurencyjności, powstrzymując wzrosty cen na półkach swoich sklepów. "W Polsce Biedronka umocniła swoja pozycje lidera cenowego, wykorzystując swoją siłę do tworzenia odpowiednich możliwości oszczędności przez cały rok" - dodaje.


Foto: Unsplash

Reklama