Płatność gotówką odchodzi do lamusa? Euromonitor prezentuje zaskakujące dane

Płatność gotówką odchodzi do lamusa? Euromonitor prezentuje zaskakujące dane

Konsumenci coraz częściej wybierają alternatywne metody płatności i karty. Z roku na roku znacznie spada udział gotówki w globalnej wartości płatności konsumenckich. Euromonitor przewiduje, że w ciągu najbliższych lat znacznie wzrośnie udział płatności kartami. 

Globalna wartość płatności konsumenckich w formie papierowej spadła o 3,8 bln USD na przestrzeni ostatnich 5 lat, osiągając w 2022 roku najniższy udział na poziomie 22%. Jak komentuje Kendrick Sands, Consumer Finance Research Manager​ w Euromonitor International, powodem jest zwrot konsumentów w kierunku alternatywnych form płatności.

Jak na zakupy to tylko z kartą?

Miejsce gotówki zajmują coraz częściej płatności kartą. Euromonitor przewiduje, że całkowita wartość płatności kartami wzrośnie o 18 bilionów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, przy czym wzrost ten rozłoży się niemal równomiernie na karty kredytowe i debetowe. 

Migracja płatności konsumenckich na karty finansowe i elektroniczne kanały bezpośrednie została przyspieszona przez wysiłki rządu mające na celu zwiększenie przejrzystości i ogólnego bezpieczeństwa płatności konsumenckich. Motorem konwersji jest również dostęp do usług finansowych i dążenie do upowszechnienia akceptacji kart. 

Kendrick Sands, Consumer Finance Research Manager​ w Euromonitor International

Jednocześnie, jak podaje Euromonitor, znacznie spada udział płatności gotówką. Od 2017 do 2022 roku ich globalna wartość spadła o 3,8 biliona dolarów. Jak zaznacza ekspert, to zmiana widoczna na zdecydowanej większości światowych rynków.

Spadek nie ograniczał się do niektórych rynków. Tylko 8 z 47 badanych zwiększyło bezwzględną wartość płatności konsumenckich w formie papierowej w ciągu ostatnich pięciu lat. Największy spadek odnotował Singapur – 89%. 

Kendrick Sands, Consumer Finance Research Manager​ w Euromonitor International

Płatności odroczone rosną na każdym rynku

Buy now pay later, czyli "kup teraz, zapłać później" to coraz popularniejsza forma płatności. Według danych Euromonitor, całkowita wartość kredytów BNPL wzrosła na badanych rynkach o 9% w latach 2021-2022, osiągając poziom 156 miliardów USD.

Płatności odroczone pojawiają się także z coraz większej ilości sklepów internetowych na polskim rynku. Od 2021 roku usługa ta jest dostępna na najpopularniejszej w kraju platformie zakupowej Allegro. O popularności tego rozwiązania wśród polskich konsumentów świadczą wyniki platformy – a ta tylko w pierwszym kwartale 2022 roku udzieliła pożyczek o wartości 965 mln zł. Oznaczało to wzrost o ponad 400% rok do roku.

Mimo dobrych wyników, jak zaznacza ekspert, przed rynkiem BNLP stoi kilka wyzwań. Wśród nich wymienia m.in. regulacje i rosnące stopy procentowe, jak również rosnącą konkurencję.

Szybki rozwój kanału pożyczkowego odblokował znaczne wydatki konsumentów i zwiększył liczbę produktów i usług dostępnych dla wszystkich segmentów dochodów, ale stoi przed kilkoma wyzwaniami w przyszłości. Regulacje, rosnące stopy procentowe i potencjalna recesja gospodarcza mogą wywrócić kanał kredytowy w średnim okresie. Dodatkowo, liczba firm oferujących rozwiązania BNPL nadal przyspiesza, obniżając potencjalną rentowność kanału w przyszłości.

Kendrick Sands, Consumer Finance Research Manager​ w Euromonitor International

Foto: StockAdobe(Jacob Lund)