Inspekcja sprawdziła jakość przypraw. Oznakowanie co trzeciej partii może wprowadzać w błąd

Inspekcja sprawdziła jakość przypraw. Oznakowanie co trzeciej partii może wprowadzać w błąd

Kontrola przypraw, którą wykonała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych objęła przyprawy jednoskładnikowe, mieszanki przypraw oraz przyprawy do konkretnych potraw. Inspektorzy sprawdzili w sumie 67 sklepów i 41 producentów. Wyniki mogą zaskoczyć.

W ramach kontroli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) spradza produkty spożywcze pod kątem cech organoleptycznych, parametrów fizykochemicznych oraz oznakowania. Co wykazała kontrola przypraw?

Kontrola jakości przypraw: Zaniżona waga przypraw i obecność obcych części roślin

W ramach kontroli pod kątem cech organoleptycznych, a więc tych obejmujących wygląd, smak, zapach czy konsystencję sprawdzono w sumie 8 partii, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku parametrów fizykochemicznych. Badania laboratoryjne, którymi objęto w sumie 173 partie, wykazało nieprawidłowości w przypadku 7,5% badanych produktów. Wśród głównych zarzutów wobec kontrolowanych przypraw było m.in. zaniżenie masy. Jak wykazała kontrola nie potwierdzono także tożsamości gatunkowej majeranku i oregano (wykryto obecność obcych części roślin – głównie oliwki europejskiej).

Oznakowanie przypraw z dużymi problemami

Najczęściej Inspekcja stwierdzała nieprawidłowości w przypadku oznakowania produktów. Podczas kontroli tego aspektu sprawdzono w sumie 306 partii. Nieprawidłowości wykazano w przypadku 101 partii. Oznacza to, że co trzeci produkt był źle oznakowany, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd. Jakie błędy na opakowaniach przypraw występowały najczęściej?

Wśród głównych nieprawidłowości IJHARS podaje m.in.:

  • Brak uwzględnienia w nazwie zastosowanego procesu suszenia.
  • Podanie dużą czcionką nazwy "oregano" (pod nią mniejszą czcionką określenia "mieszanka") i jego wizerunku dla mieszanki przypraw zawierającej 15% oregano.
  • Sugerowanie szczególnych właściwości przez stosowanie deklaracji "bez substancji konserwujących", "100% naturalnie z natury", "produkt naturalny".
  • Wskazanie niezgodnego z prawdą kraju pochodzenia.
  • Podawanie niezgodnie z przepisami informacji m.in. o ilości nominalnej, dacie minimalnej trwałości (w tym stwierdzono produkty przeterminowane) i warunkach przechowywania.
  • Brak obowiązkowych informacji dla przypraw oferowanych do sprzedaży luzem.

Foto: StockAdobe(Hero Images/Hero Images)

Reklama