POLOmarket zawarł umowę z Ministerstwem Finansów. Chodzi o Program Współdziałania

POLOmarket zawarł umowę z&nbspMinisterstwem Finansów. Chodzi o Program Współdziałania

POLOmarket dołączył do elitarnego grona przedsiębiorstw, które zawarły z Ministerstwem Finansów umowę w ramach Programu Współdziałania. Jego celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS oraz przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

"Podpisanie Umowy o współdziałanie z Szefem KAS, to nawiązanie z administracją skarbową nowego wymiaru relacji i interakcji opartej o wzajemne zaufanie, transparentności oraz współpracę" – komentuje Marcin Sowa, prezes zarządu Spółki POLOmarket.

Na czym polega Program Współdziałania?

Program ten stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy pomiędzy podatnikiem oraz Szefem Krajowej Administracji Skarbowej wzorowaną na rozwiązaniach funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej. Współpraca w ramach Programu oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu oraz transparentności, ma zapewnić prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach, z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników. W programie podatnik zasadniczo sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Program skierowany jest do podmiotów gospodarczych osiągających przychody powyżej 50 mln euro. Obecnie działa lub jest wdrażany w ponad 30 krajach świata. W Europie Program został wdrożony m.in. w Holandii, Francji, Belgii, Włoszech, Austrii, Finlandii, Irlandii i Danii.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do Programu, dostrzegliśmy wiele korzyści płynących z uczestnictwa w nim m.in: ochrona spółki poprzez pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego, spółka nie będzie poddawana kontrolom, natomiast jest objęta tzw. audytem monitorującym, w ramach którego oceniana jest jakość i efektywność tzw. Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP) i zarządzania ryzykiem podatkowym, możliwość zawierania porozumień w zakresie interpretacji i stosowania prawa podatkowego, zwiększenie świadomości podatkowej w całej organizacji, zmniejszenie bieżących kosztów zarządzania w obszarze podatkowym, a także korzyści wizerunkowe - prestiżowy charakter przystąpienia do Programu świadczący o wysokiej jakości wdrożonego ładu korporacyjnego oraz ogólnej wiarygodności Spółki.

Marcin Sowa, prezes zarządu Spółki POLOmarket

POLOmarket w Programie Współdziałania Miisterstwa Finansów

Firma podjęła decyzję o zgłoszeniu udziału Spółki w Programie Współdziałania 1 kwietnia 2021 roku. Jak wyjaśnia Anita Tołysz, dyrektor rewizji i compliance, członek zarządu POLOmarketu, "w ramach przygotowań do programu, m.in. wdrożyliśmy w Spółce Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (RWNP), tj. nowy ład korporacyjny dla funkcji podatkowej poprzez przyjęcie strategii gospodarczej Spółki i Sieci POLOmarket na lata 2021-2025, strategii podatkowej oraz księgi systemu funkcji podatkowej. Ponadto utworzyliśmy w naszej strukturze stanowisko Tax Officera- Pełnomocnika ds. Funkcji Podatkowej niezależnego od Zarządu i podległego Radzie Nadzorczej".

Dotychczas Szef KAS podpisał umowy z sześcioma przedsiębiorstwami w kraju w ramach Programu Współdziałania, a umowa z POLOmarket jest czwartą z kolei i pierwszą zawartą z firmą, która powstała i działa w oparciu o wyłącznie polski kapitał.


Foto: mat. praswoe