Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Wedel: Zamierzamy kontynuować strategię rozwoju

Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Wedel: Zamierzamy kontynuować strategię rozwoju

"Mijający rok 2022 upłynął branży czekoladowej pod znakiem wyzwań wynikających z inflacji i wojny w Ukrainie" – podsumowuje ostatnie 12 miesięcy Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej LOTTE Wedel.

Jaki był 2022 rok dla LOTTE Wedel?

Już nie tylko historyczny wzrost cen surowców, ale ryzyko ich niedoborów, a także problemy w obrębie łańcuchów dostaw... Zdaniem Aleksandry Kusz vel Sobczuk, 2022 rok z jednej strony był czasem nieprzewidywalności, a z drugiej optymistycznych prognoz dla rynku na kolejne lata.

Historycznie wzrosły ceny kluczowych surowców – kakao, mleka, cukru, nośników energii. Z kolei wojna w Ukrainie to ryzyko zaburzenia łańcucha dostaw czy brak dostępności wybranych surowców. Wynikająca z obu czynników nieprzewidywalność dalszego rozwoju sytuacji przekłada się na spadek optymizmu konsumenckiego i siły nabywczej.

Jednocześnie tegoroczny raport firmy Wedel "Światowy i polski rynek czekolady" dostarcza nieco pozytywnych informacji, prognozując na lata 2023-2027 stabilny wzrost wartości światowego rynku czekoladowych słodyczy o około 6-7% rocznie*.

 Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej LOTTE Wedel

Wyzwanie i szansa

Aktualną sytuację ekonomiczną Aleksandra Kusz vel Sobczuk określa jako szereg wyzwań i konieczność elastycznego reagowania na wyzwania rynkowe, ale też… szansę. 

Zamierzamy kontynuować strategię rozwoju, wzmacniając pozycję w nowych dla Wedla kategoriach, jak np. lody oraz wykorzystywać potencjał eksportu, którego wartość chcemy podwoić w najbliższych latach.

 Aleksandra Kusz vel Sobczuk

Foto:  Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej LOTTE Wedel (mat. redakcji)

* Euromonitor International, 2022

Reklama