Polscy konsumenci pełni obaw. Już 43% pesymistycznie patrzy w przyszłość

Polscy konsumenci pełni obaw. Już 43% pesymistycznie patrzy w&nbspprzyszłość

Polacy odczuwają skutki trudnej sytuacji gospodarczej. Rośnie odsetek konsumentów, którzy pesymistycznie patrzą w przyszłość. Więcej badanych deklaruje również, że obecnie żyje im się gorzej niż jeszcze rok temu – pokazuje najnowszy Radar konsumencki ARC Rynek i Opinia.

Pierwszy pomiar w ramach Radaru konsumenckiego pokazał październikowe nastroje wśród Polaków. Kolejna, listopada edycja, jedynie pogłębiła udział pesymistów. W ciągu ostatniego miesiąca odsetek Polaków, którzy pesymistycznie patrzą w przyszłość zwiększył się o 11 punktów procentowych (do 43%).

Narasta pesymizm wśród konsumentów

W perspektywie miesiąc do miesiąca kilka obszarów, jak ocena polskiej gospodarki czy przewidywania dotyczące dalszego wzrostu cen, pozostało bez zmian. W przypadku innych widać bardziej lub mniej wyraźne wahania. Największa zmiana dotyczy ogólnego nastawienia – w listopadzie ubyło optymistów na rzecz pesymistów. Wyższy odsetek osób (56% versus 48% w październiku) uważa także, że żyje im się obecnie gorzej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z naszego Radaru konsumenckiego wynika, że społeczeństwo bardziej pesymistycznie podchodzi do przyszłości, gorzej oceniają swoja jakość życia niż jeszcze przed miesiącem.

Dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia

Ekspert zauważa jednak, że rosnący pesymizm nie przekłada się póki co wyraźnie na deklaracje związane z ograniczaniem zakupów, które utrzymują się na stałym poziomie.

Dla gospodarki to dobra informacja, że negatywna percepcja sytuacji, nie ma jeszcze przełożenia na plany zakupowe. Może to wynikać z faktu, że Polacy nie zaobserwowali jeszcze wyraźnego pogorszenia, jeżeli chodzi o rynek pracy czy zarobki, chociaż bardziej niż miesiąc temu obawiają się utraty pracy.

Dr Adam Czarnecki

Rosną obawy związane z utratą pracy

Na uwagę zwraca temat, który w poprzednim pomiarze Radaru konsumenckiego wypadł najbardziej optymistycznie, czyli obawa o utratę pracy. Wprawdzie nadal osób obawiających się utraty pracy jest ponad dwukrotnie mniej niż tych, którzy się tej utraty się nie obawiają, to jednak różnica między jednymi a drugimi się nieco zmniejszyła – o ile w październiku 23% badanych obawiało się utraty zatrudnienia, o tyle w listopadzie odsetek ten wzrósł do 29%.

Z kolei w porównaniu z wynikami z października nieco (o 4 p.p.) spadł odsetek osób obawiających się o stabilność swoich zarobków. Obecnie 64% badanych ma takie obawy.


Radar konsumencki to nowy projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia. Pierwszy pomiar Radaru konsumenckiego został zrealizowany od 12 do 19 października 2022 (N=1019), drugi zaś od 10 do 17 listopada 2022 (N=1020). Badanie jest realizowane metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl. Próba jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.


Foto: StockAdobe(Serhii)

Reklama