Pooling – co to? Dlaczego jest ważny w logistyce?

Lider poolingu paletowego CHEP we współpracy z Animex Foods, największą firmą branży mięsnej w Polsce przeprowadził analizę porównawczą korzystania z poolingu oraz posiadania palet na własność. Efekty badania okazały się jednoznaczne: model oferowany przez CHEP to efektywność kosztowa, znaczna oszczędność czasu i skuteczna realizacja celów zrównoważonego rozwoju.

Niebieskie palety vs białe palety

Celem przeprowadzonej analizy było porównanie niebieskich palet z ich białymi odpowiednikami pod kątem procesów oraz generowanych czasu pracy i wydatków. Badaniu poddano 116 tysięcy nośników, które były użytkowane przez 6 miesięcy w 2020 roku, uwzględniając przy tym koszty zakupu lub najmu oraz roboczogodzin, a także które dotyczyły strony produkcyjnej, czyli w tym przypadku firmy Animex Foods.

Metodologię i poprawność badania sprawdzili eksperci z Wyższej Szkoły Logistycznej
w Poznaniu (WSL), pierwszej uczelni logistycznej w Polsce.

Pooling palet – co to?

Pooling palet jest usługą wynajmu, w której wszyscy korzystający uczestniczą w jednym łańcuchu dostaw, posługując się tymi samymi nośnikami. Pooler, czyli w tym przypadku firma CHEP, udostępnia, odbiera i naprawia palety, co powoduje, że klienci nie muszą martwić się ich przechowywaniem, serwisowaniem oraz wszelkimi innymi procesami dotyczącymi zarządzania gospodarką nośnikami.

Który rodzaj palet jest najkorzystniejszy?

Jak wynika z przeprowadzonego badania, pooling okazuje się korzystniejszą alternatywą wobec korzystania z palet jednorazowych. Przede wszystkim z uwagi na oszczędności kosztów i czasu pracy. 

Z analizy porównawczej wynika, że użytkowanie nośników CHEP redukuje całkowity czas pracy aż o 70%. Natomiast w przypadku samych kierowców czas pracy spada o ponad 90%, dzięki czemu zwiększa się ich dostępność – szczególnie istotna w obliczu braku tego typu pracowników na rynku. O połowę zmniejsza się także czas, który trzeba przeznaczyć na administrację. Korzystanie z niebieskich palet to również oszczędności w CAPEX, bo dzięki temu całkowite koszty spadają o 15%.

Nasze palety to gwarancja trwałości i bezpieczeństwa, wynikająca ze stałej kontroli jakości oraz bieżących napraw. Z drugiej strony, jak dowodzi badanie, które przeprowadziliśmy wspólnie z Animex Foods i WSL, korzystanie z naszych nośników oznacza spore oszczędności dla firm. Dzięki przeniesieniu procesu zarządzania zwrotami do CHEP, znacznemu ograniczeniu procesów administracyjnych i wyeliminowaniu napraw, można zmniejszyć nakłady pracy i zasobów. Dzięki temu można skupić się na optymalizacji łańcucha dostaw.

Ewelina Orska, In-Store Solutions Category Manager w CHEP

Jak dodaje Ewelina Orska, nieodłączną korzyścią poolingu palet jest również pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ korzystanie z rozwiązań CHEP oznacza mniejszą emisję CO2, mniejsze zużycie drewna i mniejszą ilość generowanych odpadów w porównaniu z jednorazowymi alternatywami.

1370 ton CO2 zaoszczędzone dzięki niebieskim paletom

Wykorzystując pooling niebieskich palet CHEP, firma Animex Foods zaoszczędziła ponad 1370 ton dwutlenku węgla, który zostałby wyemitowany do atmosfery, gdyby ten sam wolumen był obsługiwany na klasycznych białych paletach w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Ponadtopooling palet pozwolił na uniknięcie wycięcia prawie 1,3 mln decymetrów sześciennych drzewostanu (1209 dojrzałych drzew). O 127 ton zmniejszono także produkcję odpadów, co było możliwe dzięki modelowi opartemu na ponownym wykorzystaniu zasobów, w którym odpady traktowane są jako surowiec do produkcji kolejnych nośników.


Foto: mat. prasowe

Reklama