Grupa Maspex stawia na innowacje w zakresie redukcji zużycia wody i gazu

Grupa Maspex stawia na innowacje w zakresie redukcji zużycia wody i gazu

Ponad 100 projektów badawczych – to obecny dorobek Grupy Maspex, która już teraz zapowiada kolejne innowacyjne działania. Na czym mają polegać?

Działania podejmowane przez Grupę mają wspierać realizację celów zakładanych w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 "Efekt Kolibra", zwłaszcza w zakresie zmniejszania zużycia wody, energii, gazu i redukcji odpadów.

108 projektów na przestrzeni ostatni lat

"W ostatnich latach zrealizowaliśmy łącznie 108 projektów badawczo rozwojowych. Z tego 52 krajowe były współfinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i funduszy regionalnych, a 40 realizowaliśmy w ramach konsorcjum EIT Food, w tym część ze startupami" – przekazuje Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektorka działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex.

Jak dodaje, firma chętnie korzysta z rozwiązań proponowanych przez innowacyjne firmy. Dowodem tych słów mogą być m.in. wdrożone przez producenta projekty typu Scale-up z 15 startupami. "To całkiem owocne doświadczenia, a dopiero się rozpędzamy na naszej innowacyjnej ścieżce" – dodaje Marta Kutyna-Bakalarska.

Wśród przykładowych wdrożeń znajdziemy m.in. aplikację do badania zachowań i zwyczajów konsumentów. Część innowacyjnych projektów ze startupami wciąż jest w toku, a skończonych i wdrożonych jest dziewięć.

Za innowacje w Grupie Maspex odpowiada interdyscyplinarny dział innowacji, który współpracuje ze wszystkimi działami w firmie, identyfikuje potrzeby, znajduje rozwiązania z rynku od dostawców, instytutów naukowych, uczelni, startupów i innych podmiotów. Dodatkowo inicjuje i prowadzi innowacyjne projekty, a także znajduje na nie finansowanie zewnętrzne.

Rozbudowa skali działań w zakresie innowacji wymaga dookreślenia strategii, w tym strategii cyfrowej i zielonej transformacji. Ważny jest wzrost kompetencji pracowników w tych obszarach i budowa kultury ciągłego doskonalenia się w organizacji, stałego ulepszania i wprowadzania nowych, bardziej efektywnych rozwiązań.

Marta Kutyna-Bakalarska, dyrektorka działu Zarządzania Innowacjami w Grupie Maspex

Redukacja wpływu na środowisko priorytetem Grupy Maspex

Dziś dla Grupy Maspex kluczowe jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne, zwłaszcza w zakresie zużycia wody, energii, gazu, redukcji odpadów. To m.in. rozwiązania pozwalające na magazynowanie energii w związku z budową kolejnych farm fotowoltaicznych dla zakładów, a także tematy związane z gospodarką obiegu zamkniętego np. wykorzystujące systemy pozwalające na recykling produktów ubocznych w procesie produkcji.  

Innowacje zmniejszające wpływ na środowisko to nasze priorytety nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. To także redukcja opakowań, gramatury i ilości. Minimalizujemy wpływ na środowisko w każdym z obszarów, a przykładem są bieżące prace nad systemami zawracania wody do celów nietechnologicznych oraz wdrażanie instalacji fotowoltaicznych dla każdego z naszych zakładów. 

Marta Kutyna-Bakalarska

Zdaniem Marty Kurtyny-Bakalarskiej, kolejna dekada upłynie pod znakiem zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak wyjaśnia, obecnie trendy w innowacjach są dwojakie. Z jednej strony chodzi o żywność z prostym i naturalnym składem, a z drugiej rozwiązania w zakresie automatyki, robotyzacji i wykorzystania sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji i optymalizacji procesów

Grupa zaprasza do współpracy innowacyjne startupy

W innowacjach ważną rolę odgrywają startupy. Do tej pory Grupa Maspex współpracowała już ze startupami krajowymi i zagranicznymi, a innowacje dotyczyły głównie rozwiązań w obszarze nowych technologii, customer marketingu i obsługi klienta. Wzorce innowacji czerpie m.in. ze Stanów Zjednoczonych oraz krajów Europy Zachodniej i Północnej, szczególnie najbardziej innowacyjnych regionów Finlandii i Skandynawii.

I to właśnie na startupy oferujące rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko firma jest najbardziej otwarta. W ramach nowego naboru w kolejnej edycji programu Poland Prize, Grupa Maspex będzie poszukiwać startupów pod proekologiczne rozwiązania. Firma jest otwarta na współpracę ze startupami także przy wspólnych, dużych projektach, np. współfinansowanych przez NCBiR.

Maspex wspólnie z EIT Food uruchomił ostatnio konkurs Foodhaton „Sustainable packaging”, skierowanemu do autorów innowacyjnych koncepcji zmniejszający negatywne efekty związane z opakowaniami w branży spożywczej.


Foto: mat. prasowe

Reklama