BLIK z historycznym wynikiem. Na przestrzeni kwartału przekroczono barierę 300 mln transakcji

BLIK z historycznym wynikiem. Na przestrzeni kwartału przekroczono barierę 300 mln transakcji

Użytkownicy systemu BLIKA po raz pierwszy w historii jego istnienia na przestrzeni trzech miesięcy przekroczyli barierę 300 mln transakcji – pokazują dane za trzeci kwartał 2022 roku. W tym czasie najdynamiczniej rosła liczba płatności w tradycyjnych terminalach płatniczych.

BLIK zamyka trzeci kwartał 2022 roku wzrostami we wszystkich kanałach. Na koniec września br. z systemu aktywnie korzystało 12 mln użytkowników, którzy każdego dnia wykonywali nim średnio 3,5 mln operacji. Od lipca do września jego użytkownicy wykonali 324 mln transakcji, a od początku roku – aż 864 mln. Oznacza to, że w trakcie trzech kwartałów br. zrealizowano blisko 90 mln więcej płatności BLIKIEM niż łącznie w ciągu pierwszych 6 lat funkcjonowania systemu. 

Blisko 5 mln transakcji w jeden dzień

W trzecim kwartale br. Polacy wykonywali średnio 3,5 mln transakcji BLIKIEM każdego dnia. Rekordowa dzienna liczba operacji BLIKIEM w tym okresie wyniosła natomiast 4,9 mln. Średnia kwota płatności w tym czasie to 132 zł. Wartość wszystkich transakcji zrealizowanych BLIKIEM w osiągnęła 42,9 mld zł, czyli o 61% więcej niż w tożsamym okresie 2021 roku.

Stale rośnie też liczba osób, które aktywnie korzystają z BLIKA. W ciągu trzech miesięcy – od lipca do września – zwiększyła się ona o ponad 700 tys. do 12 mln użytkowników.

Stały wzrost nowych użytkowników jest dla nas potwierdzeniem, że rozwijamy system zgodnie z ich potrzebami. Dlatego dziś, obok działań związanych z ekspansją zagraniczną, koncentrujemy się również na doskonaleniu naszych  usług.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Mocna pozycja w e-commerce

BLIK pozostaje najpopularniejszy w e-commerce. Od lipca do września Polacy zapłacili nim w sieci 178 mln razy – to o 41% więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji w tym kanale osiągnęła 22,1 mld zł wobec 14,9 mld rok wcześniej (wzrost o 48%). Średnia wartość pojedynczego zakupu online w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 124 zł.

To, że BLIK jest chętnie wybieranym przez klientów sposobem płatności w internecie, potwierdzają cykliczne dane udostępniane przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie ze statystykami, od kwietnia do czerwca 2022 r., użytkownicy korzystali z niego w polskim e-commerce trzy razy częściej niż z kart. W drugim kwartale br. Polacy wykonali 167,4 mln transakcji internetowych przy zastosowaniu BLIKA, podczas gdy kartami płatniczymi było to 53,7 mln.

 Obecna przewaga BLIKA w kanale online wydaje się być nie do zachwiania. Od wielu miesięcy obserwujemy także stały wzrost jego popularności w globalnym e-commerce. Obecność BLIKA poza granicami naszego kraju jest nieodzownym etapem naszego dalszego rozwoju. Chcemy przede wszystkim być w istotny sposób obecni w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jednym z kroków do realizacji tego celu jest niedawna akwizycja słowackiej platformy płatniczej VIAMO.

Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Imponujący wzrost transakcji w POS

W trzecim kwartale br. już co 5. transakcja BLIKIEM realizowana była na terminalu płatniczym. W analizowanym okresie, obejmującym dwa wakacyjne miesiące, użytkownicy wykonali przeszło 67 mln transakcji, czyli aż o 175% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Istotny wpływ na uzyskany w tym kanale wynik miało stale zwiększające się zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi BLIK. Między lipcem a wrześniem br. zapłacono w ten sposób 21,5 mln razy. Od momentu udostępnienia usługi skorzystano z niej w 100 krajach na 6 kontynentach.

Dwa razy więcej przelewów na telefon BLIK

Trzeci kwartał przyniósł także duży wzrost liczby przelewów P2P, które odpowiadają już 20% wszystkich transakcji BLIKIEM. Od lipca do września było ich aż 65 mln, czyli o 104% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 8,2 mld zł (wzrost o 121% r/r). Średnia wartość przelewu na telefon BLIK w tym okresie to 135 zł.

W omawianym kwartale obserwowano także stabilny wzrost wpłat i wypłat gotówki w ATM. Na koniec września br. ich liczba wzrosła o 27% rok do roku – do poziomu 13,6 mln. Z kolei ich wartość osiągnęła 9,2 mld zł (wzrost o 37% r/r). Udział operacji realizowanych w bankomatach stanowi obecnie 4,2% wszystkich transakcji BLIK.


Foto: StockAdobe(oksix)

Reklama