Eurocash dołącza do globalnej Inicjatywy SBTi by przeciwdziałać zmianom klimatycznym

Eurocash dołącza do globalnej Inicjatywy SBTi by przeciwdziałać zmianom klimatycznym

Grupa Eurocash znalazła się w wąskim gronie kilkunastu pierwszych polskich organizacji, które dołączyły do globalnej Inicjatywy Science Based Targets. Już 3,5 tys. firm z całego świata, w tym liderzy handlu i branży FMCG, przeciwdziałają zmianom klimatycznym w ramach SBTi. Uczestnictwo w prestiżowej inicjatywie jest częścią Strategii Grupy Eurocash na lata 2023-2025, która uwzględnia ambitne cele dekarbonizacyjne.

Eurocash na drodze do ograniczenia emisji CO2

Grupa Eurocash, jako największy polski hurtowy dystrybutor produktów FMCG i ważny uczestnik rynku handlu hurtowego i detalicznego, aktywnie działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Już dziś statystycznie 3 na 4 samochody osobowe w całej flocie Grupy mają napęd hybrydowy.

Aby przyspieszyć uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł, Grupa uruchomiła projekt zakupu energii z istniejących i planowanych źródeł OZE dla swoich obiektów. Inwestowanie w OZE przy rosnących cenach paliw kopalnych i ich ograniczonej dostępności, przyniesie również wymierne korzyści ekonomiczne. 

 Udział Grupy Eurocash w Inicjatywie Science Based Targets daje nam pewność, że cele, które obraliśmy w strategii dekarbonizacji, są właściwie zdefiniowane oraz zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki w tym zakresie. Zamierzamy korzystać z doświadczeń innych i implementować w naszej organizacji nowoczesne rozwiązania. Bycie częścią międzynarodowej inicjatywy to dla nas także dodatkowa, ogromna motywacja do działania.

Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash

Grupa zobowiązuje się do redukcji emisji o 42% do 2030 roku

Grupa Eurocash poważnie podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju, a także redukowania wpływu na środowisko. Wyrazem tego jest niedawno przyjęta przez Grupę strategia dekarbonizacji, która określa jej środowiskowe ambicje na kolejne lata.

Głównym postanowieniem strategii jest zobowiązanie się Grupy do redukcji emisji CO2 o 42% do roku 2030. Dodatkowo Eurocash zobowiązał się, że zobliguje 75% swoich największych dostawców, by oni również wyznaczyli dla siebie cele redukcji CO2. Podstawowym elementem strategii dekarbonizacji Eurocash jest także pokrycie dużej części zapotrzebowania na energię z OZE oraz realizacja działań związanych z całkowitym odejściem od węgla, a także odejściem od gazu w nowych obiektach.

Inicjatywa Science Based Targets

SBTi jest globalną organizacją umożliwiającą przedsiębiorstwom wyznaczanie i realizację celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie. Została założona w 2015 r., jako partnerstwo pomiędzy Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) I World Wildlife Fund (WWF).

Organizacja opracowała szczegółowe założenia definiowania celów dekarbonizacyjnych, zgodne z założeniami Porozumienia Paryskiego. SBTi zapewnia kompleksowy proces weryfikacji zgłoszonych strategii, wspierając w ten sposób firmy chcące skutecznie wdrożyć cele dekarbonizacyjne w swojej działalności.


Foto: mat. prasowe