PSNPH: Czynsz powinien być regulowany w złotówkach. Galerie przerzucają własne ryzyka na najemców

PSNPH: Czynsz powinien być regulowany w złotówkach. Galerie przerzucają własne ryzyka na najemców

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) wskazuje, że umowy najmu w galeriach handlowych powinny być wyrażone w złotówkach, a nie w euro. Obecnie większość najemców jest zobligowanych do podpisywania umów z czynszem wyrażonym w euro. Takie rozwiązanie jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe dla sklepów czy punktów usługowych, które działając w Polsce otrzymują płatności od klientów w złotówkach.

Płatności w euro to niekończące się ryzyko dla najemców

"Określanie czynszu w galerii handlowej w walucie euro jest całkowicie nieuzasadnione. Jako najemcy niemal wszystkie transakcje sprzedażowe realizujemy w złotówkach. Jesteśmy przecież polskimi firmami i działamy w Polsce. Dopóki Polska nie wejdzie do strefy euro czynsz powinien być regulowany w złotówkach" – mówi Katarzyna Marczuk, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

Jak zaznacza Stowarzyszenie, koszty osłabiającego się złotego są w ten sposób przenoszone na najemców, którzy nieustannie prowadzą działalność w niepewnych warunkach. "Nie wiemy przecież jak w perspektywie długoterminowej będą kształtowały się kursy walut. Nie rozumiemy, dlaczego właściciele galerii przerzucają na swoich partnerów handlowych, czyli najemców, własne ryzyka walutowe" – dodaje Katarzyna Marczuk.

"Takie postępowanie powinno być zabronione"

PSNPH nie widzi uzasadnienia dla przenoszenia ryzyka wynikającego z wahań kursu walut na najemców. "Dlaczego nasi partnerzy w biznesie oczekują od nas transakcji finansowych, które niosą za sobą ogromne ryzyko?" – pyta Katarzyna Marczuk. Jak podkreśla Stowarzyszenie, takie postępowanie powinno być zabronione.

"Tym bardziej, że większość właścicieli galerii – jako duże, zagraniczne fundusze – prowadzi transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe. Oznacza to nic innego jak to, że wynajmujący osiągają dodatkowe korzyści wynikające z umów najmu" – wyjaśnia rzeczniczka PSNPH.

Kolejne wyzwania przed najemcami powierzchni w centrach handlowych

Płatności w walucie euro nie są jednak jedynym problemem, na który zwraca uwagę Stowarzyszenie. PSNPH zaapelowało także, aby najemcy otrzymywali od właścicieli lub zarządców centrów handlowych systematycznie dane o odwiedzalności obiektu, w którym działają. "Obecnie podawane są tylko zagregowane dane o ruchu w centrach handlowych dla całej Polski. Nikt nie zna jednak liczby klientów odwiedzających konkretną galerię handlową. Takie dane są niezbędne sklepom i punktom usługowym dla prawidłowego planowania sprzedaży i rozwoju w danej lokalizacji" – wyjaśnia Stowarzyszenie.

Inną kwestią są także forsowane w ostatnim czasie przez właścicieli centrów handlowych nowe umowy dla najemców, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty w internecie. "To bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder, który nie może zostać zaakceptowany w standardzie prawnym" – podkreśla PSNPH i dodaje, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów.

Dodatkowo najemcy w centrach handlowych pokrywają wszystkie podatki odprowadzane przez centra handlowe do budżetu państwa i samorządów, takie jak podatek CIT, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.


Foto: Unsplash

Reklama