Grupa AMBRA pokazała wyniki finansowe. Rosnące koszty wpływają na rentowność sprzedaży

Grupa AMBRA pokazała wyniki finansowe. Rosnące koszty wpływają na rentowność sprzedaży

Grupa AMBRA zwiększyła przychody ze sprzedaży o 17,5% – pokazują dane za pierwszy kwartał roku obrotowego 2022/2023. W wynikach widać jednak wzrost kosztów, który wpłynął na spadek rentowności sprzedaży.

W okresie od lipca do września 2022 roku Grupa AMBRA, producent takich marek jak Dorato, Cin&Cin czy Fresco, osiągnęła przychody na poziomie 188,4 mln zł, wobec 160,4 mln zł rok wcześniej. W tym czasie zysk netto utrzymał się na niemal takim samym poziomie jak w 2021 roku, natomiast zysk operacyjny EBIT odnotował spadek.

Dzięki dobrej kondycji naszych marek osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży. Jednak wzrost kosztów zakupu pozostaje wyzwaniem dla rentowności naszej działalności. Wprowadzone przez nas podwyżki cen sprzedaży tylko częściowo skompensowały rosnące koszty, co przełożyło się również na wyniki finansowe.

Robert Ogór, prezes Grupy AMBRA

Wyniki finansowe Grupy AMBRA: Rosnące koszty obniżają rentowność

Sprzedaż na najważniejszym dla Grupy AMBRA rynku polskim zwiększyła się o 14,1% w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23. Na zagranicznych rynkach działalności Grupy najszybszy wzrost został osiągnięty w Czechach i Słowacji, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 24,7% (w walucie lokalnej). Łącznie wyniki te przełożyły się na całościowy wzrost na poziomie 17,5% rok do roku.

Rosnące koszty zakupu materiałów i surowców oraz dystrybucji połączone z osłabieniem kursu złotego wobec euro obniżyły rentowność zysku brutto ze sprzedaży o 2,4 punktu procentowego. Pozostałe koszty – przede wszystkim energii, mediów oraz wynagrodzeń – wzrosły o 15%. Wpływ tych czynników spowodował spadek zysku operacyjnego (EBIT) Grupy AMBRA o 0,5 mln zł, czyli o 3,3%.

Wina musujące z największą dynamiką wzrostu

Na przestrzeni trzech miesięcy (od lipca do września br.) Grupa AMBRA sprzedała 21,6 mln średnich butelek 0,75 l. Oznacza to wzrost na poziomie 6,9% rok do roku. Przełożyło się to na przychody przekraczające 166 mln zł, z czego ponad 70% wygenerował rynek polski. Za 13,5% odpowiadały Czechy i Słowacja, a za 15,8% – Rumunia.

Liderami sprzedaży były wina musujące Dorato i Cin&Cin w Polsce, Mucha Sekt w Czechach i Zarea w Rumunii, a dynamika wzrostu tej kategorii wyniosła 30,5%.

Sprzedaż win spokojnych wzrosła o 16,4%, a największy wkład wniosły wina Winiarnia Zamojska, Fresco, Portada czy Cono Sus. Do wzrostu sprzedaży win spokojnych przyczyniła się również odbudowa konsumpcji w gastronomii.


Foto: mat. prasowe

Reklama