Rosnące ceny napędzają obroty w sklepach spożywczych. Widać poprawę nastrojów detalistów

Rosnące ceny napędzają obroty w&nbspsklepach spożywczych. Widać poprawę nastrojów detalistów

W październiku obroty w handlu tradycyjnym wzrosły o 4,5% w porównaniu do września – wskazują dane M/platform. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby sprzedanych produktów. To pierwsza taka sytuacja w historii pomiarów realizowanych przez firmę, czyli od 2020 roku. 

Październik pod względem liczby wizyt oraz obrotów ilościowych był zbliżony do września, z tendencją wzrostową. W tym czasie obroty sklepów tradycyjnych wzrosły o 4,5% w porównaniu do września. Natomiast liczba wizyt oraz ilość sprzedawanych produktów wzrosły odpowiednio o 0,4% i 0,9%.

Październikowe anomalie

Październik był pierwszym miesiącem od początku zbierania pomiarów przez M/platform, w którym liczba wizyt i sprzedaży w sztukach w październiku była większa niż we wrześniu. Jak wyjaśnia Ewa Rybołowicz, dyrektorka działu analiz rynkowych M/platform, jest to pochodna anomalii pogodowych. 

Wrzesień był miesiącem bardzo chłodnym termicznie od samego początku. To pociągnęło za sobą drastyczne spadki sezonowych kategorii, bardzo ważnych dla obrotów sklepów tj. wyrobów tytoniowych, piwa, napojów czy lodów. Październik natomiast był jednym z cieplejszych w tym wieku, co pobudziło sprzedaże.

Ewa Rybołowicz, dyrektorka działu analiz rynkowych M/platform

Kolejnym powodem październikowych anomalii jest wzrost obrotów, który wystąpił pod koniec miesiąca. A to za sprawą zwiększonych zakupów na coraz popularniejszych imprez Halloween oraz obchodów 1 listopada. "W ostatnim tygodniu w danych M/platform widzimy zwiększone sprzedaże alkoholi, w tym droższych segmentów i kategorii jak whisky. Widać także wzrosty sprzedaży produktów do przygotowywania posiłków, pieczenia ciast, słodyczy a także zniczy i wkładów" – wyjaśnia eksperta.

W porównaniu do września, październik 2022 roku zakończył się dla handlu detalicznego obrotami wyższymi o 4,5%. Jednocześnie ilość sprzedanych produktów wzrosła o 0,9%, a liczba klientów – o 0,4%. Pojedynczy paragon zdrożał względem poprzedniego miesiąca o 4,3% przy takiej samej, jak we wrześniu, liczbie produktów.

Drożyzna przełożyła się na blisko 12% wzrost cen rok do roku

Mimo rosnących wyników sklepów spożywczych w ujęciu miesiąc do miesiąca, odnotowano spadki w ujęciu rocznym. W długim okresie, porównując październik 2022 do października 2021, dane M/platform wskazują na spadki obrotów ilościowych o 5,3%. Liczba wizyt spada w wolniejszym tempie, bo o 1,2% przy jednoczesnym wzroście obrotów o 11,9% generowanym przede wszystkim przez rosnące ceny.

Średni koszyk w sklepach lokalnych w porównaniu rok do roku zmniejszył się ilościowo o 4,2%. "To oznacza, że na paragon przypada obecnie 4,7 produktu w porównaniu do 5 produktów rok temu. Natomiast średnia wartość koszyka wzrosła o 13,2% i wynosi obecnie 25,58 zł. Kupujemy zatem średnio mniej, a płacimy więcej o prawie 3 zł" – dodaje Ewa Rybołowicz.

Lepsze nastroje wśród detalistów

Październik jest także pierwszym od trzech miesięcy momentem, w którym odnotowano odbicie wskaźnika Nastrojów Handlu Tradycyjnego. Mowa o wzroście o 5 punktów do poziomu 23. Jednocześnie tendencję wzrostową zanotował także wskaźnik NHT+1, który jest prognozą na kolejny miesiąc. Pozytywny trend może być zaskakujący w obliczu wyzwań, które stoją przed przedsiębiorcami.

Jak wskazuje Magdalena Piwkowska, menedżerka ds. trendów i analiz rynkowych M/platform, "pozytywna zmiana w trendzie wskaźnika NHT wynika ze zwiększonej sprzedaży, której pomogła lepsza pogoda. Musimy też pamiętać, że wskaźnik wrześniowy był bardzo niski właśnie ze względu na nagłe ochłodzenie i spadek obrotów".

Co więcej, ankieta, którą wypełniają detaliści w ostatnich dniach miesiąca zbiegła się z większymi zakupami przed 1 listopada, co mogło mieć wpływ na lepsze oceny całego miesiąca. Podobne odbicie obserwowaliśmy również rok temu, przy czym poruszaliśmy się wtedy na poziomie wskaźnika o 10 punktów wyższego we wrześniu i w październiku. Trendy zatem pozostały, natomiast nastroje są zdecydowanie gorsze niż rok temu i powiązane z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu.

Magdalena Piwkowska, menedżerka ds. trendów i analiz rynkowych M/platform

Badania Nastroje Handlu Tradycyjnego: Wskaźniki mogą przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o nastrojach optymistycznych, a poniżej o przewadze opinii negatywnych. Badanie przeprowadzone w ostatnich dniach października. Analiza danych sprzedażowych przygotowana na podstawie transakcji z próby sklepów Like for Like N = 3093 wybranych spośród 10 tys. sklepów handlu tradycyjnego współpracujących z M/platform.


Foto: mat. prasowe