Dzięki zmianie opakowań, PepsiCo zredukowało emisję GHG o blisko 20 tys. ton w 2022 roku

Dzięki zmianie opakowań, PepsiCo zredukowało emisję GHG o blisko 20 tys. ton w 2022 roku

Rok temu rozpoczęto proces wdrażania strategii PepsiCo Positive (pep+), czyli nowej, strategicznej transformacji wszystkich obszarów działalności PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz kapitału ludzkiego. Dzisiaj PepsiCo Polska podsumowuje swoje osiągnięcia.

Na czym polega strategia PepsiCo pep+?

Pep+ to strategiczna i kompleksowa transformacja firmy PepsiCo skupiona wokół zrównoważonego rozwoju i kapitału ludzkiego. Strategia obejmuje trzy filary: neutralność klimatyczą, rolnictwo regeneracyjne, a także pozytywne wybory dla planety i konsumentów. Realizacja stawianych celów nastąpi do 2030 roku.

Recykling i zrównoważone opakowania

Pod koniec ubiegłego roku, tj. w październiku 2021 roku, Nestlé Polska oraz PepsiCo Polska inaugurowały innowacyjny projekt "ReFlex" – przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wielomateriałowych oraz z tworzyw sztucznych. Priorytetem projektu jest powiększenie masy odpadów opakowaniowych, które nadają się do dalszego przetworzenia w przemyśle budowlanym, transportowym czy meblarskim.

Celem PepsiCo jest stałe wdrażanie bardziej zrównoważonych opakowań, w tym zmniejszenie o 50% wykorzystania pierwotnego plastiku na jedno opakowanie w całej ofercie produktów spożywczych i napojów do 2030 roku.

Pepsi, Pepsi MAX, i Mirinda w butelkach wykonanych w 100% z rmateriału z recyklingu

Firma w ramach pozytywnych wyborów dla konsumentów i planety zainwestowała w nowe opakowania pochodzące z recyklingu dla portfolio napojów PepsiCo. W grudniu 2021 r. na półkach sklepowych pojawiły się napoje Pepsi, Pepsi MAX, i Mirinda w butelkach wykonanych w 100% z rPET, czyli materiału pochodzącego z recyklingu.

Te proekologiczne zmiany rozpoczęły się rok wcześniej od napojów Lipton Ice Tea. W 2022 roku rPET stanowi już ok. 85% w całej ilości plastiku użytego przez PepsiCo do produkcji butelek. Działania PepsiCo istotnie wykraczają ponad wymagania prawne Unii Europejskiej, producenci z krajów członkowskich zobowiązani są do wprowadzenia recyklatu na poziomie 25% do 2025 roku.

Dzięki przejściu na butelki wykonane z rPET firma zredukowała emisję gazów cieplarnianych (GHG) o 18 756 ton w 2022 roku.

Julian Krzyżanowski, kierownik ds. komunikacji w PepsiCo Polska

W kierunku neutralności klimatycznej

W nowo budowanej, największej i najbardziej zrównoważonej środowiskowo fabryce przekąsek PepsiCo k. Środy Śląskiej zastosowane zostały innowacyjne rozwiązania technologiczne o najwyższych parametrach ekologicznych, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Zakład jest pierwszym na świecie obiektem PepsiCo zaprojektowanym w oparciu o pomiar emisji CO2 w całym cyklu życia, począwszy od projektu, poprzez budowę, a później jego eksploatację. Zakład zostanie oficjalnie otwarty w pierwszej połowie 2023 roku.

Firma stawia również na transformację energetyczną. Energia elektryczna we wszystkich zakładach produkcyjnych PepsiCo jest pozyskiwana ze źródeł odnawialnych, głównie z farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski.

W 2023 roku zapewnienie tanich i zrównoważonych źródeł energii będzie nadal istotnym wyzwaniem dla firmy. Dlatego będziemy koncentrować się na zbudowaniu bardziej odpornego systemu, który będzie również lepiej spełniał cele środowiskowe planety. W PepsiCo planujemy dalsze inwestycje w zrównoważone pozyskiwanie energii m.in. we własne instalacje fotowoltaiczne, budowę stacji ładowania dla samochodów elektrycznych, zarówno osobowych jak i ciężarowych, a także we własną flotę służbowych samochodów o napędzie elektrycznym.

Julian Krzyżanowski

Foto: mat. prasowe