Polacy spodziewają się dalszego wzrostu cen. Nie brakuje jednak optymistów

Polacy spodziewają się dalszego wzrostu cen. Nie brakuje jednak optymistów

Rosnące ceny w dalszym ciągu pozostają największym zmartwieniem Polaków. Według najnowszego badania ARC Rynek i Opinia już 80% negatywnie ocenia stan polskiej gospodarki, a ponad 50% zamierza ograniczyć konsumpcję. Co ciekawe, nie brakuje także optymistów. Z badania wynika bowiem, że niemal połowa Polaków patrzy w przyszłość z optymizmem.

Bieżąca sytuacja oczami konsumentów

Obecnie największą bolączką Polaków są rosnące ceny. Zdecydowana większość (84%) liczy się z tym, że ten wzrost się nie zatrzyma w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Tylko 6% badanych liczy na obniżenie cen, a co dziesiąty wierzy, że to już koniec wzrostu cen.

Tylko co piąty badany jest zdania, że obecna sytuacja gospodarcza Polski jest dobra. Zdecydowana większość Polaków (80%) ocenia sytuację gospodarczą Polski jako złą. Co piąty badany przyznaje, że teraz żyje mu się lepiej niż rok temu o tej porze. Co trzeci nie widzi żadnych zmian, a niemal połowa przyznaje, że ich obecna jakość życia jest niższa niż o tej samej porze rok temu.

W związku z tym ponad połowa respondentów zamierza ograniczyć konsumpcję, zarówno produktów, jak i usług, zwiększenie zakupów planuje wyłącznie 9% badanych. Polacy obawiają się też o stabilność swoich zarobków (68%), jednak osoby obawiające się utraty pracy są w mniejszości (23%).

Nie brakuje optymistów

Mimo wielu obaw i niesprzyjających warunków aż 43% badanych optymistycznie patrzy w przyszłość. Co trzeci jest pesymistą, a co czwarty nie potrafi stwierdzić, jaki będzie kolejny rok.

"Polacy mają świadomość, że ceny będą rosły, dlatego obawiają się o stabilność swoich zarobków. Nie jest to jednak lęk związany z możliwością utraty pracy, a bardziej z faktem, że za zarobione pieniądze coraz mniej można kupić, gdyż wzrosty wynagrodzeń na większości stanowisk nie nadążają za inflacją. Jednocześnie brak obaw o samo zatrudnienie może wpływać na dość wysoki poziom optymizmu w społeczeństwie. Gdyby do tych wszystkich czynników doszedł strach o utratę pracy, wówczas można byłoby się spodziewać, że nastawienie do przyszłości byłoby bardziej pesymistyczne" – komentuje Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.


Badanie zostało zrealizowane od 12 do 19 października 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1019). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.


Foto: StockAdobe(encierro)