Firmy nie mogą dłużej czekać. Co druga podnosi ceny swoich produktów i usług

Firmy nie mogą dłużej czekać. Co druga podnosi ceny swoich produktów i usług

Wzrost cen towarów i usług w Polsce przekroczył we wrześniu 17%. Jednocześnie inflacja producencka, czyli dynamika kwot, które producenci otrzymują za dostarczone produkty, w sierpniu wyniosła już 34,5% r/r i 1,5% m/m. Drożyzna jest obecnie największym wyzwaniem, na które wskazują firmy z sektora MŚP – wskazuje najnowsze badanie "Skaner MŚP" dla BIG InfoMonitor.

Gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie – w tym zerwanie globalnych łańcuchów dostaw, wzrost cen i kosztów prowadzenia działalności - widoczne są już w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Na koniec sierpnia br. łączna kwota zaległości firm wyniosła 39,2 mld zł – to o ponad 2 mld zł więcej niż jeszcze w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Bolączki polskich przedsiębiorców

Rosnące koszty i generalna drożyzna zmusiły niemal co 5. przedsiębiorcę do starania się o dodatkowe środki – podaje BIG InfoMonitor. Do tego dochodzą poważne obawy o przyszłość. Już co druga firma z sektora MŚP spodziewa się, że w kolejnych miesiącach trudniej będzie uzyskać każdy rodzaj finansowania. 

Rosnące ceny materiałów i energii są główną bolączką mikro, małych i średnich firm, aż 55,6% z nich wskazuje inflację jako największe wyzwanie dla prowadzenia działalności. Utrzymuje się też problem ze spadkiem sprzedaży (19,4%) i znalezieniem pracowników (17,4%). Znacznie zwiększył się również udział firm, które mierzą się z utrzymaniem płynności finansowej (wzrost o 10,8 p.p. w relacji do pomiaru z IV kw. 2021 roku).

Handel z największym zadłużeniem

Już co druga firma mierzy się z wyzwaniami w obszarze terminowości uzyskiwanych płatności od kontrahentów. Co 5. przedsiębiorca skarży się na wydłużone terminy zapłaty. Rosnące zadłużenie dostarcza przedsiębiorcom kolejnych wyzwań, wśród badanych tylko 2% nie dostrzega żadnych problemów, z czego jeszcze na koniec 2021 było to 5,4%.

Przeterminowane długi przemysłu wynoszą już blisko 6,8 mld zł. Stawkę podbija jednak handel z zawrotną kwotą ponad 8,1 mld zł. Najwyższy udział firm z problemami jest natomiast w transporcie – prawie 9%.

Co druga firma podniesienie ceny. Głównie mowa o handlu

Firmy z sektora MŚP w walce z drożyzną, chwytają się różnych rozwiązań: m.in. kupują na zapas, szukają tańszych zamienników, a nawet wstrzymują inwestycje. "W drugim kwartale tego roku relacja inwestycji do PKB spadła do poziomu 15%, jest to jeden z najniższych wyników w UE" – przypomina Waldemar Rogowski.

Co druga firma przyznaje, że w obecnych okolicznościach po prostu podnosi ceny swoich towarów bądź usług, to ogromny wzrost, bo jeszcze w ostatnim kwartale 2021 roku w ten sposób odpowiadało jedynie 5% badanych firm.

Wyższe ceny dla niemal co trzeciego przedsiębiorcy oznaczają konieczność wstrzymywania inwestycji, a co piąty deklaruje, że magazynuje towar. Zdecydowanie mniejsza grupa przedsiębiorców, niż przed rokiem, decyduje się przeczekać inflację i nie podejmować żadnych środków zaradczych. Dziś jest to zaledwie 13,6% wobec 52,4% na koniec 2021 roku. 

Jak przyznaje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, w przeważającej większości to firmy handlowe podnoszą ceny. Przemysł natomiast wstrzymuje kolejne inwestycje, a firmy budowlane najczęściej decydują się przeczekać skutki rosnącej inflacji. Jak dodaje, bez względu na przyjętą strategię, "prognozy na następne miesiące nie są jednak zbyt optymistyczne, a każdy nowy odczyt wskaźnika inflacji będzie tylko pogłębiał problemy przedsiębiorców" – dodaje.


Foto: StockAdobe(Nejron Photo)

Reklama