Gwarantowana cena energii ominie duże firmy spożywcze? Branża reaguje

Gwarantowana cena energii ominie duże firmy spożywcze? Branża reaguje

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej nie uwzględnia wsparcia dla dużych przedsiębiorstw rolno-spożywczych – wynika z najnowszych prac nad projektem. Polscy producenci żywności wystosowali w tej sprawie pismo do Premiera Morawieckiego. Piszą w nim o głębokim niepokoju dotyczącym przyszłości polskiego sektora przetwórstwa, mrożenia i przechowywania żywności.

Mechanizm gwarantowanej ceny energii elektrycznej nie będzie miał zastosowania dla dużych podmiotów. Mowa więc o największych producentach żywności, którzy – jak wskazano w piśmie – stanowią ponad 60% wartości produkcji oraz ponad 70% wartości polskiego eksportu. 

Dalsze funkcjonowanie zakładów pod znakiem zapytania

Brak uwzględnienia dużych przedsiębiorców w tym mechanizmie osłonowym spowoduje, jak zaznaczają producenci, że "dla ogromnej grupy podmiotów, ceny energii będą znacząco wyższe, co przełoży się na ceny żywności. W dalszej konsekwencji spowoduje wygaszanie produkcji, na skutek zbyt wysokich kosztów produkcji, utratę rynków eksportowych, spowodowaną brakiem konkurencyjności polskich produktów na rynkach zewnętrznych". 

Przedstawiciele branży są przekonani, że tak potężne zawirowania w łańcuchu produkcji żywności, magazynowania i dystrybucji zakończą się "katastrofą polskiego sektora żywnościowego". Już teraz, jak czytamy w oświadczeniu, firmy zrzeszone w ramach organizacji skupiających sektor zaznaczają, że gigantyczne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie wielu zakładów. Rosnące ceny energii i gazu gwałtownie pogorszą już trudną sytuację.

Co dalej z gwarancją cen energii?

Przedstawiciele branży w piśmie apelują o natychmiastowe uwzględnienie dużych zakładów i spółdzielni przetwórczych oraz wielkopowierzchniowych mroźni w uchwalanych zmianach i włączenie dużych przedsiębiorstw do mechanizmów pomocowych. Jak wyjaśniają, dotychczasowe decyzje będą prowadzić do pogłębiającego się kryzysu żywnościowego i niepokojów społecznych.

Pod pismem skierowanym do premiera Morawieckiego podpisali się dyrektorzy największych organizacji skupiających przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego: Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, Andrzej Gartner, dyrektor generalny PFPŻ, Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu PZPBM, Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, Jacek Zarzycki, prezes zarządu, PZHiPBM, Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny KRD-IG oraz Zbigniew Sikorski, przewodniczący NSZZ Solidarność Przemysł Spożywczy.


Foto: StockAdobe(vladimirnenezic)