Carrefour przyspiesza wdrożenia programów oszczędzania energii

Carrefour przyspiesza wdrożenia programów oszczędzania energii

W obliczu zbliżającego się kryzysu energetycznego kolejne sieci handlowe nasilają wysiłki w celu oszczędzania energii. Na przyspieszenie wdrożenia dobrych praktyk w sklepach, magazynach i centrali firmy zdecydował się właśnie Carrefour. Sieć wdraża dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii.

Carrefour planuje zamknąć 2022 rok ze zużyciem energii przynajmniej o 6% niższym niż w ubiegłym roku, a do 2030 roku pozyskiwać całą energię z OZE. W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej i kryzysu energetycznego, sieć dodatkowo intensyfikuje działania w tym obszarze.

Carrefour przyspiesza inwestycje w rozwiązania oszczędzające energię

W 2021 roku efektywna realizacja planów ograniczania zużycia energii elektrycznej sprawiła, że Carrefour zmniejszył jej zużycie o 11% w stosunku do 2019 roku. Bieżący rok przyniesie dalsze oszczędności energii dzięki wdrażaniu kolejnych rozwiązań. Z kolei w ramach swojego długoterminowego celu, sieć zobowiązała się, że do 2030 roku przejdzie w 100% na Odnawialne Źródła Energii, a także zredukuje zużycie energii o 27,5% w stosunku do 2019 roku.

Od wielu lat stosujemy liczne rozwiązania, mające na celu ograniczenie zużycia energii w naszych sklepach, aby były one bardziej zrównoważonym miejscem zakupów. To z jednej strony działania w trosce o środowisko, ale rzeczywistość ostatnich miesięcy sprawia, że jest to także kwestia o dużym znaczeniu gospodarczym.

Marek Lipka, członek zarządu, dyrektor handlowy i Supply Chain Carrefour Polska

Energooszczędne oświetlenie w sklepach 

We wszystkich super- i hipermarketach Carrefour Polska zastąpiono tradycyjne oświetlenie nowoczesnymi lampami LED. Takie rozwiązanie, stosowane w sklepach pomaga zmniejszyć zużycie energii elektrycznej na oświetlenie o około 20-30%.

Sieć optymalizuje także czas świecenia reklam zewnętrznych do 30 minut po zamknięciu sklepu i maksymalnie 30 minut przed jego otwarciem. W trakcie gdy sklepy są zamknięte, oświetlenie parkingów jest ograniczane do minimum lub całkowicie wyłączane.

Carrefour montuje także czujniki ruchu w pomieszczeniach biurowych i technicznych, aby światło wyłączało się automatycznie w nieużywanych przez pracowników przestrzeniach. Dodatkowo obniżane jest natężenie oświetlenia w sklepach.

CO2 jako czynnik chłodzący

Już w 50 sklepach przyjazne dla środowiska instalacje wykorzystujące dwutlenek węgla jako czynnik chłodzący zastąpiły systemy chłodnicze wykorzystujące freony (czynniki HFC). Zastosowanie CO2 pozwala osiągnąć bardzo niskie temperatury i jest bezpieczne dla środowiska, ludzi i produktów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii zużywanej do chłodzenia średnio z 30% do 40%.

Takie systemy instalowane są we wszystkich nowootwieranych sklepach. Carrefour montuje również nowe zamykane lodówki i lady chłodnicze, aby ograniczyć utratę energii przy chłodzeniu.

Instalacje geotermalne

Innowacyjna instalacja geotermalna działa już w 5 sklepach Carrefour: w Sosnowcu, Zamościu, Olsztynie, Gdańsku i Warszawie (Carrefour Głębocka). Zastosowanie systemu wykorzystującego temperaturę wody gruntowej do obniżenia lub podniesienia temperatury powietrza w budynku pozwala zoptymalizować zużycie energii nawet o 40% (jak pokazuje przykład sklepu Carrefour przy ul. Głębockiej).

Inwestycje w panele fotowoltaiczne

Carrefour inwestuje także w fotowoltaikę – pierwszą innowacyjną instalację odzysku energii słonecznej firma zainstalowana na dachu hipermarketu w Zgorzelcu (moc instalacji – 49 kWp), drugą (22 kWp) – na dachu sklepu w Łodzi.

Obecnie trwa montaż instalacji w Kaliszu i w Psarach (w magazynie), planowane są także kolejne inwestycje. Energia uzyskana z paneli fotowoltaicznych pozwala zaspokoić nawet 30 procent rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną dla danego sklepu.

Nocne oszczędności 

Dodatkowo Carrefour wprowadza rozwiązania informatyczne kontrolujące przekroczenia zużycia energii w swoich sklepach w nocy. Sieć rozpoczęła również wyłączanie w okresie nocnym lodówek z napojami, a także systemów kasowych i informatycznych, aby dodatkowo zmniejszać pobór energii w sklepach.


Foto: mat. prasowe

Reklama