Danone odcina się od Rosji. Producent przekaże kontrolę nad mleczarskim biznesem

Danone odcina się od Rosji. Producent przekaże kontrolę nad mleczarskim biznesem

Danone rezygnuje z mleczarskiego biznesu w Rosji. Firma rozpoczyna proces przeniesienia skutecznej kontroli nad biznesem zajmującym się świeżymi produktami mlecznymi i produktami roślinnymi w Rosji. 

Transakcja może doprowadzić do odpisu w wysokości do 1 mld euro. Producent nie ujawnił, komu przekaże rosyjski biznes.

Danone odcina się od Rosji

Decyzja o przeniesieniu kontroli nad tzw. jednostką Essential Dairy and Plant-based (EDP) zajmującą się produktami mlecznymi i roślinnymi, zdaniem Danone, "jest najlepszą opcją, aby zapewnić długoterminową ciągłość lokalnego biznesu, dla swoich pracowników, konsumentów i partnerów".

Jak podaje producent, w ciągu 9 miesięcy 2022 roku działalność EDP w Rosji stanowiła około 5% sprzedaży netto Danone. Po zamknięciu transakcji, która będzie podlegać zatwierdzenia przez organy regulacyjne, ruch ten spowoduje dekonsolidację działalności EDP Russia firmy Danone. 

"Priorytetem Danone pozostaje odpowiedzialne i pełne szacunku działanie wobec lokalnych pracowników, konsumentów i partnerów w trakcie całego procesu" – przekazał w oświadczeniu producent.


Foto: mat. redakcji

Reklama