METRO stawia sobie nowe cele. Chce zredukować zużycie wody o 10% do 2023 roku

METRO stawia sobie nowe cele. Chce zredukować zużycie wody o&nbsp10% do 2023&nbsproku

​Międzynarodowy hurtownik określił nowy globalny cel redukcji zużycia wody. METRO chce zmniejszyć zużycie wody we własnych operacjach biznesowych o 10% na mkw. powierzchni operacyjnej netto do 2030 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2021.

To kolejny krok, który hurtownik wykonuje w ramach realizacji strategii w zakresie ochrony zasobów wodnych. Poprzedni cel 5% redukcji wody do 2025 roku został już znacznie przekroczony. 

METRO zaostrza cel redukcji zużycia wody

Redukcja zużycia wody przyczynia się do globalnej strategii ochrony klimatu METRO, która opiera się na efektywności energetycznej, ochronie zasobów i unikaniu odpadów, a tym samym ma na celu promowanie przemysłu spożywczego o niskiej emisji CO2 w celu zabezpieczenia podstaw własnej działalności w długim okresie. 

METRO określiło ogólnogrupowy cel ochrony klimatu, zgodnie z którym firma chce do 2040 roku być całkowicie neutralna dla klimatu we własnej działalności biznesowej i przeznacza w tym celu łącznie ponad 1 miliard euro na odpowiednie inwestycje.

Jednocześnie hurtownik dąży do obniżenia własnych kosztów operacyjnych firmy. Nowy cel zastępuje poprzedni – 5% redukcji zużycia wody do 2025 r. w porównaniu do roku podatkowego 2016/17, który METRO już znacznie przekroczył w bieżącym roku podatkowym 2021/22 z redukcją o 19%.

Gdzie METRO szuka oszczędności?

Według wewnętrznych ocen potencjał oszczędności leży przede wszystkim w środkach wydajności, takich jak pasywne systemy oszczędzania wody w kranach i spłuczkach toalet, wykorzystanie wody deszczowej i recykling wody, naprawa nieszczelności i uszkodzeń rur wodociągowych oraz uwrażliwienie pracowników w postępowaniu z wodą jako zasobem. Środki te mają być konsekwentnie realizowane. 

Z uwagi na to, że główne dźwignie redukcji zużycia wody leżą również w łańcuchu dostaw, METRO wykorzystuje również "Program łańcucha dostaw CDP", aby na wczesnym etapie zidentyfikować i zająć się potencjalnymi szansami i zagrożeniami u własnych dostawców.

Niedobór wody jest obecnie jednym z największych globalnych wyzwań. Globalne zapotrzebowanie na wodę stale rośnie, podczas gdy dostępne zasoby wodne stale maleją z powodu zmian klimatycznych – co ma drastyczne konsekwencje dla światowej żywności. (...) Jako globalnie działająca hurtownia żywności, ochrona wody i klimatu jest zatem dla METRO priorytetem i postawiliśmy sobie ambitne cele, które będziemy konsekwentnie realizować.

Ivonne Bollow, SVP Public Policy & Corporate Responsibility, METRO AG

Klimatyczne cele firmy

Redukcja zużycia wody wpisuje się w ogólnogrupowy cel, zgodnie z którym firma do 2040 roku chce być całkowicie neutralna dla klimatu. W ramach działań zmierzających do tego celu METRO planuje między innymi szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, rozwój energii odnawialnej i przejście na naturalne czynniki chłodnicze.

Już teraz firma zredukowała zużycie energii o 39% na całym świecie, w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni operacyjnej netto, w porównaniu z rokiem bazowym 2011. METRO rozszerzyło również swój cel klimatyczny na łańcuch dostaw i jest pierwszą niemiecką firmą hurtową, która wyznaczyła sobie uznany cel naukowy.


Foto: mat. prasowe

Reklama