Unilever do 2030 roku będzie korzystał wyłącznie z zielonej energii

Unilever do 2030 roku będzie korzystał wyłącznie z zielonej energii

Unilever chce wykorzystać potencjał zielonej energii. Producent zobowiązał się do pozyskiwania 100% energii z odnawialnych źródeł do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, firma podejmuje wiele działań, by w skali globalnej znieść bariery rynkowego dla tego typu rozwiązań.

Unilever dąży do tego, by do 2030 roku całość używanej energii elektrycznej i cieplnej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Już teraz ten cel został osiągnięty w 86% dla energii elektrycznej oraz w 33% dla energii cieplnej. Działania te już mają pozytywne skutki dla działalności biznesowej: w sytuacji rosnących kosztów energii pozwoliło to o 64% obniżyć koszty operacyjne w porównaniu do 2015 roku.

Energia odnawialna nie jest powszechna na świecie. Osiągnięcie celu to wyzwanie

Jak jednak zauważa producent, prowadząc fabryki rozsiane w  245 lokalizacjach w ponad 70 krajach osiągnięcie tego celu nie przychodzi bez wyzwań. Powodem jest fakt, że energia odnawialna nie jest wszędzie tak łatwo osiągalna, a nowe technologie jak pompy ciepła czy solary dostępne w budżecie skalowalnym dla biznesu.

Energia odnawialna pozostanie jednym z naszych priorytetów na COP27. Potrzeba firm, rządów i wszystkich grup społecznych, aby przyspieszyć działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu – a Unilever jest w to tak zaangażowany, jak zawsze.

Rebecca Marmot, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju

Z tego powodu Unilever podchodzi o realizacji tego celu wielopoziomowo – nie tylko inwestuje w nowe technologie w sowich zakładach produkcyjnych, ale  przede wszystkim podejmuje działania prowadzące do zniesienia barier rynkowych dla energii odnawialnej w ujęciu globalnym. 

Wsparcie lokalnych dostawców i własne OZN

Wśród tych działań znajduje się m.in. pozyskiwanie energii odnawialnej od lokalnych dostawców, w obszarach, w których Unilever prowadzi działalność. Producent stawia także na zwiększenie samodzielnego wytwarzania – poprzez rozbudowę własnych instalacji fotowoltaicznych firma zabezpiecza sobie dostęp do odnawialnej energii elektrycznej – oraz magazynowania energii.

Dzieje się to już w 18 krajach, w tym w RPA oraz Indiach. Wiele z tych instalacji dostarcza już 10-30% mocy niezbędnej dla danego zakładu. Kolejnym krokiem są budowy magazynów energii, które umożliwią wykorzystywanie energii ze słońca także w nocy.

Większa wydajność, zrównoważone źródła biopaliw i budowanie szerszej koalicji

Unilever wprowadza też nowe rozwiązania, których celem jest zwiększenie wydajności. W procesach produkcyjnych zwykle dochodzi do tracenia pewnych ilości ciepła i chłodu. Program pilotażowy prowadzony obecnie w Indiach ma to zmienić – poprzez szerokie zastosowanie pomp ciepła, tracone ciepło i chłód są odzyskiwane i wykorzystywane na różnych etapach produkcji.

Kolejnym celem producenta jest ograniczenie stosowania gazu na rzecz technologii niskowęglowych, takich jak pompy ciepła, biopaliwa oraz biogaz. Ważnym krokiem jest sięganie po biopaliwa w ściśle określonych przypadkach zgodnie z wewnętrznym kodeksem, gwarantującym wykorzystanie biopaliw w sposób zrównoważony. Przykładowo mogą być one stosowane jako paliwo przejściowe dla uzyskania energii cieplnej oraz w zakładach, które nie mają dostępu do stabilnej energii sieciowej.

Firma zdaje sobie jednak sprawę, że zmiany w energetyce o charakterze globalnym nie dokonają się za sprawą izolowanych działań pojedynczej firmy. Dlatego Unilever angażuje się w tworzenie działań systemowych i budowanie koalicji podmiotów, które będą tworzyć na nie popyt. Temu służy przystąpienie firmy do inicjatywy RE100 oraz partnerstwo w konferencji klimatycznej COP26.


Foto: mat. prasowe