Producenci o aferze paszowej: "Sektor został oszukany przez firmę Berg+Schmidt"

Producenci o aferze paszowej: "Sektor został oszukany przez firmę Berg+Schmidt"

Producenci żywności w oświadczeniu w sprawie dokumentacji dotyczącej fałszowania komponentów paszowych przez Berg+Schmidt zaapelowali o rzetelne śledztwo i pociągnięcie do odpowiedzialności nieuczciwego dostawcy.

Jak podkreśliła w piśmie branża, praktyki firmy Berg+Schmidt, która fałszowała komponenty stosowane w paszach, są skandaliczne. Sektor został przez nią oszukany, a wszystkie dostarczane przez firmę produkty posiadały stosowne certyfikaty.

"Wyniki badań nie wzbudzały podejrzeń"

Podpisani pod oświadczeniem producenci zaapelowali o rzetelne prezentowanie faktów. Jak podkreślili, "produkty firmy były badane przez producentów i wyniki badań nie wzbudzały podejrzeń o nieuczciwe praktyki".

Jak uzasadniają w dalszej części oświadczenia producenci, "nie ma dowodów na to, że bezpieczeństwo konsumentów jest zagrożone" a "aktualne badania kontrolne i doraźne wykluczają przekroczenie obowiązujących norm a tym samym jakiekolwiek ryzyko dla zdrowia". 

W oświadczeniu wyjaśniono, że polski sektor rolno-spożywczy podlega kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictw na każdym etapie produkcji. Równocześnie badania na własną rękę realizuje w akredytowanych laboratoriach także każdy producent.

Co pokazały kontrole Głównego Inspektoratu Weterynarii?

W oświadczeniu z dnia 3 października br., Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o pobranych od początku roku 17 tys. próbek pasz, które były badane w kierunku pestycydów, metali ciężkich, dioksyny oraz PCB. Jak wskazuje GIW, "wyniki uzyskiwanych badań monitoringowych pasz za okres 1.01.2020 r. do dnia dzisiejszego [3 października br - przyp. red.] wskazują na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pasz". 

Jak informuje Inspektorat, w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku pobrano dodatkowo próby paszy pełnoporcjowej dla indyków, która zawierała w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego przedmiotem prowadzonego postepowania. Wyniki wskazały na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

Wyniki dodatkowych, szczegółowych badań będą jednak znane dopiero za parę tygodni. "Troska o bezpieczeństwo konsumentów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego deklarujemy pełną współpracę, aby eliminować z rynku wszelkie praktyki naruszające prawo i wysokie standardy produkcji polskiej żywności" – zadeklarowała branża.

Pod oświadczeniem podpisali się przedstawiciele: Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu "POLDRÓB", Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi, Zrzeszenia Rolników i Producentów Indyk Lubuski, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI, Polskiej Federacji Hodowców Drobiu, Regionalnej Grupy Producentów Drobiu FARMER, Stowarzyszenia Innowatorów Wsi.


Foto: StockAdobe(Nataliia)

Reklama