Wrzesień jednym z najgorszych miesięcy GIP60. Obronną ręką wyszła produkcja żywności

Wrzesień jednym z&nbspnajgorszych miesięcy GIP60. Obronną ręką wyszła produkcja żywności

GIP60, czyli indeks obejmujący 60 spółek produkcyjnych na Rynku Podstawowym GPW, we wrześniu osiągnął wartość 749,71 punktów. To wynik niższy o 5,29% od ceny ustalonej na koniec września i ponad 34% niższa niż wartość z końca ubiegłego roku. Jasno wskazuje to na zmianę nastrojów inwestorów. Co było powodem?

Dr Maciej Zaręba, analityk i współtwórca GIP, z DSR S.A., zwraca uwagę na "nierozsądne wypowiedzi rządu o tzw. podatku od zysków nadzwyczjanych", które w połączeniu z "jastrzębimi protokołami Fed spowodowały masowy odwrót kapitału z rynku akcjijastrzębimi protokołami Fed spowodowały masowy odwrót kapitału z rynku akcji". Jak pokazują dane, obronną ręką wyszli z tego jednak producenci artykułów spożywczych.

Jeden z najgorszych miesięcy

Porównując aktualny spadek wartości GIP60 do jego historycznych wyników nie trudno zauważyć, że jest to jeden z gorszych miesięcy w historii wskaźnika" – komentuje dr Maciej Zaręba. Jak jednak dodaje, odnosząc się do ogólnej sytuacji na GPW, można dostrzec kilka pozytywów.

We wrześniu spadały niemal wszystkie indeksy z rodziny WIG – indeks szerokiego rynku WIG spadł o 8,4% a WIG20 jeszcze mocniej, bo aż o 9,8% przełamując psychologiczną granicę 1400 punktów, czyli poziom na którym znajdował się ostatnio w najciemniejszych tygodniach szoku pandemicznego. Indeksy małych (SWIG80) i średnich spółek (MWIG40) straciły we wrześniu odpowiednio 6,9% i 7,5%. Jak widać, niektóre spośród wymienionych indeksów straciły niemal dwukrotnie więcej od GIP60, a więc polskie spółki produkcyjne wykazały się względną odpornością.

Dr Maciej Zaręba, analityk i współtwórca GIP, z DSR S.A.

Producenci żywności w relatywnie dobrej formie

Jak zauważa analityk i współtwórca GIP, spośród 60 polskich spółek produkcyjnych wchodzących w skład GIP60 jedynie w 16 przypadkach zaobserwowano we wrześniu wzrost ceny akcji. Natomiast spośród 40, w których odnotowano spadki, aż w połowie przypadków przekroczyły one 5%.

"W przekroju branżowym jedynie producentom żywności i przemysłowi lekkiemu udało się osiągnąć dodatnią średnią miesięczną stopę zwrotu z akcji, która w wymienionych branżach wyniosła odpowiednio 3,9% i 0,13%" – dodaje dr Zaręba. W pozostałych branżach było gorzej lub o wiele gorzej. 

akcje polskich producentów z branży chemicznej straciły średnio 1,34%, projektanci już 2,59%, producenci materiałów budowlanych 2,77%, a producenci tworzyw sztucznych 3,46%. Jednak najgorzej we wrześniu zachowywały się papiery polskich producentów z branż: drzewnej (średnio -8,27%), metalurgicznej (-8,74%), farmaceutycznej (-10,57%) i motoryzacyjnej (-10,70%).

Dr Maciej Zaręba

Foto: StockAdobe(Sakchai)