W Żabce wynagrodzenia "nie mają płci". Poświadcza to certyfikat

W Żabce wynagrodzenia "nie mają płci". Poświadcza to certyfikat

To pierwsza polska firma, która uzyskała certyfikat EQUAL-SALARY potwierdzający, że wynagrodzenia pracowników są równe niezależnie od płci. Mowa o sieci sklepów convenience Żabka Polska. Przyznane wyróżnienie oparte jest na wytycznych ONZ i uznawane przez Komisję Europejską.

Certyfikat wzmacnia pozycję spółki wśród najlepszych pracodawców, którzy nie tylko mówią o swoim zaangażowaniu w równość, ale także demonstrują ją realnym działaniem. EQUAL-SALARY Foundation to szwajcarska fundacja założona w 2010 r., która bada równość płac w firmach.

Równość płac w Żabce poświadczona certyfikatem

Jak zaznacza Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka, w firmie od lat konsekwentnie budowana jest kultura organizacyjna oparta na wartościach. "Zaufanie do firmy jest rezultatem podejmowanych przez nas działań i buduje wiarygodność procesów w jakich uczestniczą pracownicy. Przyjęta przez nas Polityka Płacowa gwarantuje, że wynagrodzenie pracowników zależy wyłącznie od ich umiejętności, osiąganych rezultatów oraz wpływie na organizację" – mówi. 

Żabka Polska jest pierwszą polską firmą detaliczną, która uzyskała certyfikat EQUAL-SALARY. Otwierając drzwi przed naszymi audytorami, Żabka Polska wykroczyła poza słowa i podjęła konkretny i przejrzysty krok w kierunku równości płac i inkluzywności. Dzięki temu działaniu Żabka Polska wzmacnia dobre zarządzanie oraz zwiększa swoją atrakcyjność i konkurencyjność. Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia!

Noémie Storbeck, Współprezeska EQUAL-SALARY Foundation

Potwierdzeniem tych działań jest przyznany Żabce certyfikat EQUAL-SALARY, zwany certyfikatem równych płac bez względu na płeć. Przygotowania do certyfikacji firma rozpoczęła jeszcze w 2021 roku. Jak to wyglądało?

Proces certyfikacji

Przygotowania do certyfikacji EQUAL-SALARY Żabka rozpoczęła dokładnie w listopadzie 2021 roku. Przeprowadza ją EQUAL-SALARY Foundation, niezależna organizacja non-profit, wydająca certyfikat w oparciu o spójne podejście mające podstawy naukowe. Certyfikacja opiera się na wytycznych ONZ i jest uznawana przez Komisję Europejską.

Uzyskanie certyfikatu równych płac to dla nas potwierdzenie, że nasze wynagrodzenia „nie mają płci”. W trakcie procesu certyfikacji audytowano nie tylko dane płacowe, ale również w ramach grup focusowych rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Tym samym, zdobyty certyfikat potwierdza nie tylko równość w prowadzeniu polityki płacowej, ale również jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników.

Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka

Obejmuje analizę danych dotyczących wynagrodzeń oraz audyt oceniający obowiązujące w firmie polityki HR, ocenę funkcjonujących w spółce rozwiązań z perspektywy grupy pracowniczej oraz zaangażowanie kierownictwa firmy w kwestię zapewnienia równego wynagrodzenia. W czerwcu 2022 roku Żabka z sukcesem zakończyła etap audytu, by w sierpniu uzyskać certyfikację EQUAL-SALARY.

Certyfikat uzyskuje się na 3 lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, wymagana jest kolejna certyfikacja.


Foto: mat. prasowe Żabka Polska

Reklama