Handel czeka na spadek siły nabywczej konsumentów. Trudna sytuacja w branży

Handel czeka na spadek siły nabywczej konsumentów. Trudna sytuacja w branży

Handel coraz bardziej odczuwa negatywny wpływ wojny w Ukrainie na prowadzoną działalność. Subindeks Barometru EFL dla branży handlowej od początku tego roku notuje coraz niższe wartości. Już dwie na trzy firmy wskazują na zdecydowanie niekorzystny lub niekorzystny wpływ wojny na kondycję ich biznesu. Niepokojące są też dane dotyczące prognozowanej sprzedaży.

Niemal połowa zapytanych przedsiębiorców (49%) prognozuje spadek zamówień w III kwartale br. To najwyższy wynik wśród wszystkich branż. Tylko co dziesiąta firma liczy na większe obroty, a co trzecia na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej. "(...) nastroje firm handlowych z miesiąca na miesiąc są coraz słabsze, co jest wprost proporcjonalne do wyników handlu detalicznego" – przyznaje Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Polski handel w dołku? Sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc

Subindeks Barometru EFL dla branży handlowej od początku tego roku notuje coraz niższe wartości. W III kwartale br. wyniósł 45,5 pkt., o 3,3 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. To najniższy wynik od maja 2020 roku, kiedy wyniósł 44,7 pkt.

Eksperci EFL zwracają uwagę, że opinie firm handlowych wyprzedzają nastroje konsumenckie i sprzedaż detaliczną. Aż 49% zapytanych obawia się spadku sprzedaży w najbliższych miesiącach, a 51% pogorszenia płynności finansowej.

Handel najbardziej wśród 6 badanych branż odczuwa negatywny wpływ wojny toczącej się na terenie Ukrainy i najczęściej przewiduje pesymistyczny scenariusz na kolejne sześć miesięcy.

Coraz gorzej z inwestycjami i płynnością finansową

Na niską wartość subindeksu Barometru EFL dla handlu zapracowały trzy z czterech badanych obszarów. Po pierwsze – inwestycje. Nikt nie planuje nowych przedsięwzięć, 97% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów, a 3% mówi o mniejszych inwestycjach.

Bardzo źle wyglądają opinie dotyczące sprzedaży. Niemal połowa zapytanych (49%) prognozuje spadek zamówień w III kwartale br. To najwyższy wynik wśród wszystkich branż. Tylko co dziesiąta firma liczy na większe obroty, a co trzecia na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej.

Za niską sprzedażą idzie gorsza płynność finansowa firm handlowych. Ponad połowa firm obawia się słabszej kondycji finansowej, co także jest najwyższym wynikiem wśród sześciu branż. Tylko 10% liczy na poprawę.

Handel zwalania w obliczu wojny

EFL w badaniu Barometr po raz kolejny zapytał przedstawicieli polskiego handlu, czy w obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian.

Przedstawiciele branży handlowej są największymi pesymistami wśród 6 badanych branż. 58% zapytanych odpowiedziało, że się pogorszy, a 20% – że pozostanie bez zmian. Dla porównania, w budownictwie 37% wskazało na pogorszenia, w HoReCa i produkcji – 46%.

W handlu jest także najwyższy odsetek przedsiębiorców oceniających negatywny wpływ wojny za naszą wschodnią granicą na ich działalność. Dwie na trzy firmy (67%) wskazują na zdecydowanie niekorzystny lub niekorzystny wpływ wojny na kondycje firmy. 31% firm handlowych mówi, że wojna nie wpływa na nich w ogóle.


Foto: StockAdobe/Mauricio Toro