Wielomilionowe inwestycje Grupy Maspex w OZE. Firma idzie po swoje cele klimatyczne

Wielomilionowe inwestycje Grupy Maspex w OZE. Firma idzie po swoje cele klimatyczne

Grupa Maspex inwestuje w rozwój odnawialnych źródeł energii w swoich zakładach produkcyjnych. Mowa o instalacjach fotowoltaicznych, biogazie oraz kogeneracji. W części zakładów rozwiązania te już są wykorzystywane. Jak zapowiada firma, uruchamiane będą kolejne inwestycje.

Działania Grupy wpisują się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju "Efekt Kolibra", w której Maspex określił swoje cele do 2030 roku. Jednym z nich jest osiągnięcie do 20% energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej w zakładach produkcyjnych.

Fotowoltaika w zakładach produkcyjnych Maspex

Instalacje do wykorzystywania energii słonecznej funkcjonują już w 4 zakładach Maspex, a, jak zapowiada firma, kolejne będą uruchamiane.

Pierwsza farma fotowoltaiczna Grupy Maspex została uruchomiona w 2016 roku w Tymbarku. Kolejne instalacje zaczęły działać w tym roku w Wadowicach, Olsztynku i w Lublinie. To jednak nie koniec, w 2023 roku firma uruchomi kolejne instalacje w Wadowicach, Tymbarku oraz Łowiczu i łącznie będzie ich mieć już siedem.

W zależności od lokalizacji nasze instalacje mają moc od 0,5 MW do 2 MW. Skala naszych inwestycji w OZE rośnie i z roku na rok. Obecnie są one już wielomilionowe. Dzięki rozwojowi fotowoltaiki oraz kogeneracji sukcesywnie zwiększymy udział OZE w naszym bilansie energetycznym i coraz bardziej uniezależniamy się od zewnętrznych źródeł energii. Szacujemy, że po realizacji inwestycji, które zamkniemy w 2023 r., udział energii z OZE w Grupie Maspex będzie bliski poziomu 20%. W kręgu naszych analiz są również biogazownie, które pozwoliłyby efektywnie wykorzystać część powstających w naszych zakładach odpadów.

Piotr Romańczuk, dyrektor ochrony środowiska w Grupie Maspex

Po uruchomieniu inwestycji w Olsztynku moc instalacji fotowoltaicznej pozwoli zapewnić już do ok. 40% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w magazynie wysokiego składowania. W Tymbarku po ukończeniu nowych instalacji, farmy będą pokrywały łącznie do 1/5 rocznego zapotrzebowania zakładu na prąd.

Energia pozyskiwana z biogazu

W swoim miksie energetycznym Grupa Maspex wykorzystuje również energię z biogazu. Powstaje on w trzech nowoczesnych oczyszczalniach ścieków, które znajdują się w Tymbarku, Tychach i w Olsztynku. Oczyszczalnie odzyskują wodę ze ścieków oczyszczonych, a pozyskany w tym procesie biogaz, dzięki reaktorom do beztlenowego oczyszczania ścieków, staje się wsadem energetycznym do wytwarzania produktów (w całości odzyskiwany i spalany w kotłowniach). W zakładzie w Tymbarku ok. 10% zużycia gazu pochodzi z własnego reaktora.

Biogaz otrzymywany w procesie oczyszczania ścieków – ponad 6000 m3 na dobę – zamieniany jest na energię elektryczną, ciepło i chłód. Jest to możliwe dzięki rozbudowanym systemom kogeneracji, trigeneracji i poligeneracji oraz współspalaniu w zakładowych kotłowniach.

Do tej pory sfinalizowane inwestycje proekologiczne Grupy Maspex w zakładach produkcyjnych sięgnęły ponad 200 mln zł.


Foto: mat. prasowe

Reklama